Pracownicy Zak│adu Mechaniki i Technik Uzbrojenia 


 Od lewej siedz▒: dr in┐. Olgierd Groch; dr in┐. Zdzis│aw Lindemann; prof. dr hab. in┐. Mieczys│aw Kaczorowski; dr hab. in┐. Janusz Ewertowski, prof. PW; dr hab. in┐. Zbigniew Wrzesi˝ski; dr in┐. Leszek Cybula.

Od lewej stoj▒: mgr in┐. Andrzej Bie˝kowski; dr hab. in┐. Marek Radomski, prof. PW; dr in┐. Zbigniew Gulbinowicz; dr in┐. Cyprian Suchocki; dr in┐. Robert Piekarski; dr in┐. Jan Lewi˝ski; dr Janusz Kaniewski; dr in┐. Pawe│ Skoczylas.