22.05.2024.
   
Politechnika Warszawska
Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia
   

Dla Kandydatow PDF Drukuj Email

 

Studiuj UZBROJENIE na studiach II stopnia kierunku Mechanika

i Budowa Maszyn. Specjalność ta jest unikalna na Politechnice Warszawskiej!

 

Kształcenie studentów w zakresie specjalności uzbrojenie na Politechnice Warszawskiej ma długie tradycje, które sięgają okresu międzywojennego XX w.

W czasie studiów, student pogłębia i rozszerza wiedzę zdobytą podczas studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Szczególny nacisk jest kładziony na wykorzystanie metod modelowania matematycznego i technik komputerowych w procesie projektowania, produkcji i podczas badań sprzętu uzbrojenia.

Nasi absolwenci:

-            charakteryzują się dobrą znajomością wiedzy technicznej, na poziomie magisterskim;

-   są przygotowani do samodzielnego i twórczego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i    technologicznych, w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu uzbrojenia;

-            znają i umiejętnie stosują techniki komputerowe, w tym: MES, CAD, CAM.

Nasi studenci zdobywają wiedzę z zakresu: balistyki wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej, materiałów wybuchowych, budowy, działania, produkcji, badania i eksploatacji sprzętu uzbrojenia, jak również metod modelowania matematycznego, metod numerycznych i oceny efektywności sprzętu uzbrojenia.

Przez odpowiedni dobór wykładanych przedmiotów, tematów prac przejściowych i dyplomowych nasz absolwent może być specjalistą uzbrojenia w zakresie: broni palnej, broni rakietowej, amunicji, urządzeń obserwacyjnych i celowniczych, w tym systemów kierowania ogniem.

Absolwentów specjalności uzbrojenie można więc określić, jako inżynierów mechaników posiadających dobrą znajomość dyscyplin podstawowych, projektowania, wytwarzania i organizacji produkcji, potrafiących posługiwać się technikami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Są oni w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu ulepszania istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji sprzętu uzbrojenia, mogą być również głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie modelowania matematycznego, sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych oraz w ośrodkach naukowo-badawczych.

Zapraszamy na studia magisterskie zarówno dzienne, jak i zaoczne!

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów (oprócz podyplomowych) odbywa się wyłącznie przez stronę internetową: https://zapisy.pw.edu.pl/ 

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie: www.pw.edu.pl/kandydaci

Informacji na temat zasad przyjęć na studia stacjonarne i zaoczne II stopnia udziela:
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny, pl. Politechniki 1, pok. 66, w godz. od 9 do 15.
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12, fax: 22-234-74-29
email: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ponadto informacji w sprawie studiów II stopnia udziela
Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 129
tel. 22-234-84-31

 

 Image