23.06.2024.
   
Politechnika Warszawska
Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia
   

Oferta PDF Drukuj Email

Obszar prowadzonych badań w zakładzie, jak również możliwości badawcze, w tym realizacji prac dla ośrodków naukowo-badawczych oraz przemysłu, są bardzo szerokie i interdyscyplinarne. Główne kierunki prowadzonych badań są następujące:

 

1.      Modelowanie i symulacja komputerowa zjawisk fizycznych i pracy urządzeń mechanicznych, w obszarze mechaniki ośrodków ciągłych, w tym również w zakresie nieustalonego pełzania, mechaniki ogólnej i termodynamiki, w szczególności balistyki wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej.

2.      Badania parametrów i charakterystyk balistycznych sprzętu uzbrojenia i materiałów specjalnych.

3.      Badania właściwości mechanicznych materiałów, w tym przy dużych prędkościach odkształcania (test Taylora).

4.      Projektowanie (konstrukcja,  modelowanie i obliczenia funkcjonalne i wytrzymałościowe oraz badania) broni i amunicji, w tym szczególnie naboi z pociskami podkalibrowymi typów: APDS, FAPDS, APFSDS.

5.      Projektowanie i wytwarzanie wolframowych stopów ciężkich do zastosowań wojskowych i cywilnych, o zadanych właściwościach fizycznych i mechanicznych.

6.      Opracowywanie, projektowanie i wytwarzanie specjalistycznej aparatury laboratoryjnej do badań charakterystyk balistycznych sprzętu uzbrojenia, jak np. „Bomba manometryczna”, „Bomba Crawforda”.

7.      Projektowanie i badania aparatury wysokociśnieniowej, jak np. prasy izostatyczne CIP i HIP, autoklawy, generatory ciśnienia (dotychczas do 1500 MPa), w tym także technologii wysokociśnieniowych, jak np. autofretaż luf.

 

Realizacja wymienionych badań jest możliwa dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i będącemu w dyspozycji zakładu zapleczu badawczemu. Są to następujące laboratoria:

  1. Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM i MES oraz stosowny sprzęt komputerowy. Przykłady realizowanych prac ilustrują rysunki zamieszczone poniżej.
 Image

Rys. 1. Model penetratora w sabocie      Rys 2. Model penetracji przeszkody przez pocisk

Image

Rys. 3. Analiza MES operacji opierścieniania skorupy pocisku

Image Image
Rys. 4. Rozkłady prędkości i ciśnienia gazów prochowych w lufie podczas strzału

 

  1. Laboratorium wytrzymałości materiałów wyposażone w standardowe maszyny wytrzymałościowe (patrz opis w zakładce: Studenci, Laboratoria).
  2. Laboratorium badań balistycznych wyposażone w aparaturę do badań i rejestracji procesów zachodzących podczas strzału, w tym stanowisko Taylora (patrz opis w zakładce: Studenci, Laboratoria).
  3. Laboratorium stopów ciężkich wyposażone w urządzenia do produkcji i badania kompozytów wolframowych (patrz opis w zakładce: Studenci, Laboratoria).

 

Nie bez znaczenia jest również zdobyte dotychczas doświadczenie w zakresie realizowania projektów badawczych, w tym we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi i zakładami przemysłowymi. Nawiązane już kontakty znakomicie ułatwiają tworzenie zespołów badawczych w celu realizacji nowych zadań.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o bezpośredni kontakt.