03.02.2023.
   
Politechnika Warszawska
Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia
   

Laboratorium MEMS PDF Drukuj Email

  Laboratorium Techniki Mikrosystemów (LTMS)

Kierownik prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak

  Podstawowym celem naukowo-badawczym LTMS jest prowadzenie badań i dydaktyki w zakresie

          modelowanie, symulację komputerową i analizę mikrosystemów

          projektowanie mikrosystemów dla zastosowań w budowie i eksploatacji maszyn

          wybranych technologii wytwarzania elementów mikro elektro-mechanicznych systemów (MEMS) oraz operacji technologicznych w mikro-skali tj. na obszarach o wymiarach poniżej 1000 µm

 Przedmiot badań:

          Projektowania, wykonania i testowania MEMS, przy współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

         Kształtowanie erozyjne i wytwarzanie mikrostruktur geometrycznych o wymiarach 1- 1000 µm,

Prowadzone obecnie prace badawcze obejmują:

Mikroczujnik przyspieszeń i mikrosystem do monitoringu środowiska


Mikrotechnologię elektrochemiczną i elektroerozyjną

Mikrostereolitografię dla potrzeb szybkiego prototypowania oraz

bioinżynierii.


 

Działalność dydaktyczna LTMS ukierunkowana jest na wprowadzenie tematyki Mikro-Nano Technologii (MNT) do wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, prac przejściowych, dyplomowych i doktorskich.

Aktualnie prowadzone są z tego zakresu wykłady:

Podstawy Techniki Mikrosystemów

Podstawy Mikrotechnologii,

Modelowanie matematyczne procesów materiałowych specjalnychTechniki Wytwarzania III – Mikrotechnologia

ćwiczenia laboratoryjne:

Podstawy MEMS,

Na laboratorium studenci zapoznają się z oprogramowaniem COMSOL, oraz badają charakterystyki czujników przyspieszeń firmy Analog Device serii ADXL oraz firmy MEMSIC.