06.07.2022.
   
Politechnika Warszawska
Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia
   

Pracownicy PDF Drukuj Email
 
Imię i Nazwisko
Stopień naukowy
Stanowisko
Pokój
Telefon
E-mail
 Kierownik zakładu
Marek Radomski   dr hab. inż. prof. nadzw. NT 205
 234 8609 
 Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Mieczysław Kaczorowski
prof. dr hab. inż.
prof. zw.
NT 305
 234 8350

Zbigniew Wrzesiński    dr hab. inż.  adiunkt  NT 306  234 8208 
Janusz Ewertowski 
          dr hab. inż.          prof. nadzw.    NT 309      234 8423
 

 Mariusz Magier

             dr hab. inż. 
            adiunkt          234 8282 
Leszek Cybula dr inż. 
adiunkt
NT 304234 8467

Janusz Kaniewski
dr 
adiunkt
NT 203
234 8483
Zdzisław Lindemann
dr inż. 
adiunkt
NT 209
234 8282
Anna Dąbrowska-Tkaczyk 
dr inż.
adiunkt
NT 209
234 8282
Robert Piekarski
dr inż.
adiunkt
NT 209 234 8582
Zbigniew Gulbinowicz
dr inż.
starszy wykładowca
ST 09
234 8207
Olgierd Goroch
dr inż.
adiunkt
NT 307a
234 8423
Paweł Skoczylas

dr inż. 

adiunkt

NT 307a

234 8423