22.05.2024.
 
 
Referaty wygłoszone na seminariach Zakładu Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej PDF Drukuj Email
 • Nita Z.: Projektowanie pocisków podkalibrowych, 18.01.2004.

 • Pawlikowski M.: Zagadnienie funkcjonalnej adaptacji kości w procesie projektowania endoprotez, 15.02.2004.

 • Kania P.: Badania stabilności różnicowej przekładni obiegowej, 11.03.2004.

 • Podlecki A.: Procesy fizyczne zachodzące w formie podczas wtrysku tworzyw sztucznych, 18.04.2004.

 • Śnieżek L.: Laserowe wzmacnianie materiałów i elementów konstrukcyjnych, 16.05.2004.

 • Niździński G., Śnieżek L.: Analiza kształtu zarysu podstawy zęba, 10.06.2004.

 • Niździński G., Jasiński J., Pędzisz R.: Komputerowo wspomagane obliczenia wytrzymałościowe wałów – sem. dydaktyczne, 19.09.2004.

 • Iwaszko J.: Zagadnienia Teorii Maszyn i Mechanizmów PKM – sem. dydaktyczne, 19.09.2004.

 • Domański J.: Trójwymiarowe, parametryczne modelowanie miednicy ludzkiej, 17.10.2004.

 • Haraburda M.: Wartości progowe współczynnika Hounsfielda przy odwzorowaniu konturów tkanki kostnej, 14.11.2004.

 • Iwaszko J.: Wykresy konturowe dla przekładni zębatych, konstruowane za pomocą programu komputerowego, 15.01.2006.

 • Jastrzębski G.: LaTeX czy MS Word – narzędziem pracy inżyniera, 12.02.2006.

 • Haraburda M., Jaszczuk W. Rapid Prototyping/Rapid Tooling w Internecie Zakładu KMiIB, 19.03.2006.

 • Domański J.: Modelowanie parametryczne kości miednicznej i udowej, 16.04.2006.

 • Pędzisz R., Baranowski A., Iwaszko J.: Metodyka projektowania przekładni zębatej, 11.05.2006.

 • Nita Z., Wróblewski G.: Metodyka przygotowania nowego wyrobu, 18.06.2006.

 • Tkaczyk A.: Modelowanie obciążeń wewnętrznych stawu biodrowego z wykorzystaniem wyników badań na stanowisku pomiarowym, 15.10.2006.

 • Pawlikowski M.: Symulacja zjawiska adaptacyjnej przebudowy tkanki kostnej z uwzględnieniem jej niejednorodnej struktury, 19.11.2006.

 • Borkowski P.: Przedoperacyjne modelowanie stawu kolanowego z uszkodzonym wiązadłem krzyżowym i rzepki, 10.12.2006.

 • Iwaszko J.: Obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych zgodnie z normą ISO, 11.01.2007.

 • Żółtowski J., Plewicki J.: Problemy niezawodności w budowie maszyn, 11.02.2007.

 • Iwaszko J., Niździński G.: Program dydaktyczny wspomagający obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych, 18.03.2007.

 • Mianowski K.: Stan robotów medycznych w Polsce i na świecie, 18.03.2007.

 • Podlecki A.: Procesy cieplne w technologii formowania wtryskowego, 15.04.2007.

 • Nita Z.: Automatyczna przekładnia zębata w pojeździe bojowym, 10.05.2007.

 • Rechowicz K., Haraburda M., Skalski K.: Szybkie prototypowanie w Inżynierii Biomedycznej, 17.06.2007.

 • Pawlikowski M.: Remodeling w strukturach niejednorodnych tkanek kostnych, 16.09.2007.

 • Śnieżek L.: Analiza doświadczalna i probabilistyczna trwałości zmęczeniowej elementów rurociągów przemysłowych, 11.10.2007.

 • Wróblewski G.: Modelowanie odkształceń i naprężeń kości w warunkach ekstremalnych obciążeń zewnętrznych, 18.11.2007.

 • Śnieżek L.: Analiza doświadczalna trwałości zmęczeniowej elementów rurociągów przemysłowych, 10.01.2008.

 • Glinkowski W.: Nawigacja chirurgiczna w ortopedii, 17.02.2008.

 • Pawlikowski M.: Badanie reologicznych właściwości kości udowej człowieka, 16.03.2008.

 • Lekszycki T.: Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości, 10.04.2008.

 • Iwaszko J., Plewicki J.: Badanie modelu wyrzutnika do zastosowań antyterrorystycznych, 18.05.2008.

 • Skoworodko J.: Metodyka projektowania implantu międzykręgowego kręgosłupa lędźwiowego, 15.06.2008.

 • Grygoruk R.: Badania nad nową konstrukcją endoprotezy gkp o podwyższonych własnościach funkcjonalnych, 14.09.2008.

 
« poprzedni artykuł
 
Top! Top!