STRONA GŁÓWNA arrow NAUKA arrow LABORATORIA
04.12.2023.
 
 
Laboratoria PDF Drukuj

Laboratoria dydaktyczne i naukowo – dydaktyczne Zakładu:

 
Laboratorium Inżynierii Biomedycznej PDF Drukuj

Badawczo – dydaktyczno – szkoleniowy profil Laboratorium związany jest ze współczesnym komputerowym projektowaniem i wytwarzaniem implantów ortopedycznych, a także z ich zastosowaniami klinicznymi. W ramach Laboratorium pozostają zintegrowane techniki z nowoczesnym sprzętem komputerowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem:

- obrazowania medycznego (64 rzędowy tomograf komputerowy, system MIMICS),
- modelowania geometrycznego obiektów (system CAD – Pro Engineer),
- numerycznej analizy i optymalizacji konstrukcji (system CAE-ANSYS i ADINA),
- szybkiego wytwarzania modeli prototypów (maszyna RP-SLA250),
- projektowania procesów wytwarzania (system AlphaCAM)
- ocenę operacji klinicznych (analiza chodu w systemie VICON).
 
Zakres badań w Laboratorium obejmuje:
- endoprotezoplastyki kończyn dolnej i górnej, kręgosłupa oraz czaszki człowieka,
- biomechanikę układu mięśniowo-szkieletowego człowieka,
- przebudowy tkanek kostnych i ich adaptację funkcjonalną po implantacji,
- ocenę eksperymentalną konstrukcji implantów na symulatorach.

Czytaj całość…
 
Laboratorium Grafiki Komputerowej PDF Drukuj

Laboratorium jest jednostką dydaktyczną, chociaż pozostaje też w dyspozycji Laboratorium badawczego Inżynierii Biomedyczne. Laboratorium dysponuje współczesnym sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem specjalistycznym.

Profil Laboratorium związany jest z:

-modelowaniem geometrycznym (powierzchniowym i bryłowym) obiektów z wykorzystaniem różnych metod jak metody Beziera, B-Splinee, NURBS (w systemach Solid Works, Pro Engineer),
-przetwarzaniem i wizualizacją obrazów graficznych (w systemach 3D Studio Max, Corel, Mimics),
-tworzeniem scen i ich renderingiem,
-identyfikacją obiektów i projektowaniem odwrotnym (skanery i współrzędnościowe maszyny pomiarowe).

Czytaj całość…
 
Laboratorium Szybkiego Prototypowania PDF Drukuj

W Laboratorium prowadzona jest działalność dydaktyczna oraz realizowane są prace w zakresie:

 • projektowania bezpośredniego prototypów i wytwarzania ich modeli fizycznych w żywicy epoksydowej,
 • projektowania odwrotnego (reverse engineering) poprzez identyfikacje trójwymiarowe obiektów, ich modelowanie geometryczne oraz wykonanie modeli prototypów,
 • projektowania i wytwarzania prototypów narzędzi i oprzyrządowania (wykorzystuje się metodę TAFA).
Laboratorium jest wyposażone w oprogramowaną numerycznie maszynę SLA-250 amerykańskiej firmy 3D z ukierunkowaniem na w/w prace, dydaktykę oraz  komercyjną  działalność.
Czytaj całość…
 
Laboratorium Grafiki Inżynierskiej PDF Drukuj

Laboratorium Grafiki Inżynierskiej jest jednostką dydaktyczną, której zadaniem jest zapoznanie studentów z rysunkiem technicznym, elementami geometrii wykreślnej i komputerowym systemem wspomagania projektowania AutoCAD. Proces kształcenia odbywa się dwustopniowo. Pierwszy stopień kształcenia obejmuje podstawowe wiadomości z rysunku technicznego z elementami geometrii wykreślnej. W trakcie zajęć studenci wykonują szkice detali (tuleja, wałek, płyta, korpus), rysunki złożeniowe i trójwymiarowe (3D). Drugi stopień to kontynuacja wykonywania rysunków technicznych z wykorzystaniem programu AutoCAD. Laboratorium jest wyposażone w stanowiska komputerowe klasy PC z zainstalowanym programem AutoCAD. Laboratorium specjalizuje się także w nauczaniu wykorzystania do prac inżynierskich programu AutoCAD i jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Autodesk.

 
Laboratorium Projektowania Konstrukcji Maszyn PDF Drukuj
Dydaktyczno szkoleniowy profil Laboratorium związany jest ze współczesnym projektowaniem urządzeń mechanicznych i elementów części maszyn z szerokim zastosowaniem komputerowych programów wspomagających proces projektowy, tj.:
 • programy obliczeniowe (wytrzymałościowe, określające wymiary podstawowe części),
 • programy graficzne umożliwiające tworzenie rysunków konstrukcyjnych i wykonawczych,
 • programy będące zbiorem wybranych części katalogowych i znormalizowanych.

 

Laboratorium obejmuje trzystopniowe kształcenie w zakresie prac projektowo – konstrukcyjnych.

I stopień:

 • obliczenia i projektowanie konstrukcji kratowych,
 • konstrukcja mechanizmów śrubowych,
 • obliczanie i projektowanie wałów maszynowych.

 II stopień:

 • konstrukcja przekładni zębatych walcowych i kątowych mocy ogólnego przeznaczenia.

 

III stopień:

 • konstrukcja przekładni planetarnych,
 • konstrukcja zbiorników ciśnieniowych.

 

 

Zajęcia dydaktyczne w Laboratorium  prowadzone są w salach wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do wszystkich w/w programów, a także w sprzęt audiowizualny oraz w szereg eksponatów będących rzeczywistymi przykładami konstrukcji maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części.

 
 
Top! Top!