STRONA GŁÓWNA arrow O ZAKŁADZIE arrow Historia
06.07.2022.
 
 
Historia
PDF Drukuj Email
Historia Zakładu Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
(dawniej Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn)
na Wydziale Inżynierii Produkcji
(lata 1951-2012)


   Początki Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn wiążą się z powstaniem Wydziału Mechanicznego Technologicznego, który jako jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej został powołany w 1951 r. W pierwszym okresie istnienia wydziału zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Części Maszyn prowadzone były przez pracowników zespołu wchodzącego w skład Katedry Części Maszyn należącej do Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego kierowanej przez prof. dr Wacława Moszyńskiego. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć na Wydziale Mechanicznym Technologicznym był mgr inż. Józef Maroszek. 
   W 1961r. w wyniku reorganizacji na Wydziale Mechanicznym Technologicznym została utworzona Katedra Części Maszyn „C”, której kierownikiem został mgr inż. Józef Maroszek. W skład tej katedry włączono Zakład Rysunku Technicznego, który dotychczas był częścią Katedry Geometrii prowadzonej przez prof. Jana Kunstettera.
   Działalność naukowo – dydaktyczna Katedry Maszyn „C” obejmowała prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziałów: Mechanicznego  Technologicznego  oraz po wydzieleniu Mechaniki Precyzyjnej, jak też realizację prac o charakterze naukowo-technicznym zlecanych przez przemysł krajowy. Prace te prowadzone były głównie w dwóch kierunkach: projektowanie i badanie materiałów ciernych stosowanych w hamulcach i sprzęgłach samochodowych oraz zagadnienia uszczelnień technicznych. Tematyka badawcza obejmowała też prace z dziedziny wytrzymałości materiałów i konstrukcji.
   W roku 1969 w wyniku ogólnopolskiego ustalenia zmieniono nazwę Katedry Części Maszyn „C” na Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn.
   W 1970 roku w ramach reorganizacji struktury uczelni powstał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Instytut Mechaniki Technicznej utworzony z Katedr: Mechaniki, Wytrzymałości Materiałów i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W nowym Instytucie utworzono strukturę składającą się z zespołów dydaktycznych. Kierownikiem Zespołu Podstaw Konstrukcji Maszyn został doc. Józef Maroszek, który przywiązywał dużą wagę do poziomu zajęć dydaktycznych jednocześnie otaczając opieką młodych pracowników dydaktycznych.
   W 1982 kierownictwo Zespołu PKM objął starszy wykładowca mgr inż. Edmund Latoszyński. Z Zespołu tego wydzielono Zespół Rysunku Technicznego, którego pierwszym kierownikiem został starszy wykładowca mgr inż. Eugeniusz Lachowski. W 1984 r. kierownictwo objął adiunkt dr inż. Jan Żółtowski.
   W roku 1990 Instytut Mechaniki Technicznej połączono z Instytutem Budowy Sprzętu Mechanicznego tworząc Instytut Mechaniki i Konstrukcji. W instytucie tym powołano Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn z kierownikiem dr inż. Janem Żółtowskim.
   Od października 2002 roku Zakładem PKM kieruje prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski. 
   Z dniem 22 czerwca 2005 Zakład zmienił nazwę na Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej.
   W minionych latach działalność zakładu obejmowała prace naukowo-techniczne, z których na uwagę zasługują konstrukcje i prototypy serii automatów do produkcji sprężyn, badania wytrzymałościowe połączeń klejonych oraz szereg prac z związanych z konstrukcją uzbrojenia. Od roku 1999 tematyka prac zakładu poszerzyła się o zagadnienia inżynierii biomedycznej. Rozwijane są w utworzonym Laboratorium Inżynierii Biomedycznej  badania nad projektowaniem i wytwarzaniem nowej generacji implantów ortopedycznych do stawów człowieka, jak na przykład stawu: biodrowego, łokciowego, kolanowego czy kręgosłupa.  
   Do szczególnych wcześniejszych osiągnięć Zakładu należy organizacja różnego rodzaju sympozjów i szkół naukowych. We współpracy z innymi jednostkami uczelnianymi zorganizowano w 1993 r. XVII Sympozjon PKM, a także w latach 1977-1998  dwadzieścia jeden Zimowych Szkół Niezawodności pod patronatem PAN .W ostatnich latach (200-2006) pracownicy Zakładu byli też współorganizatorami czterech międzynarodowych konferencji oraz jednej ogólnopolskiej z zakresu Inżynierii Biomedycznej.
   Pracownicy Zakładu brali również aktywny udział w krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach prezentując szereg referatów poświęconych tematyce  Inżynierii Biomedycznej, Konstrukcji Maszyn oraz Technice Uzbrojenia, a także prowadzonych w Zakładzie zajęciach dydaktycznych.   
   W okresie działalności Zakładu szereg jego pracowników obroniło rozprawy doktorskie, tj.: dr inż. Jan Żółtowski(1970), dr inż. Ryszard Sworzyński (1974), dr inż. Wiktor Juchnikowski (1976), dr inż. Leon Wyszyński (1980), dr inż. Tadeusz Telesiewicz (1981),  dr inż. Zbigniew Nita (1983), dr inż. Wojciech Święszkowski (1999), dr inż. Grzegorz Wróblewski (2001), dr inż. Marek Pawlikowski (2004), dr inż. Jolanta Zimmerman (2006), dr inż. Janusz Domański (2006), dr inż. Józef Skoworodko (2009), dr inż. Julian Sawicki (2009).
   W roku 2000 tytuł  naukowy doktora habilitowanego uzyskał dr hab. inż. Jerzy Iwaszko, zaś w grudniu 2004 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy Profesora prof. nzw. dr hab. inż. Konstantemu Skalskiemu (od 2007 roku - prof. zwyczajny).
   Przez cały okres istnienia Zakładu dużą wagę przykładano do poziomu dydaktyki. Pracownicy Zakładu wydali szereg wielokrotnie wznawianych skryptów z zakresu Podstaw Konstrukcji Maszyn  czy Grafiki Komputerowej. 
   Lata 90-te charakteryzowały się wprowadzaniem w dydaktyce programów komputerowych.
W ramach przedmiotu Zapis Konstrukcji, obecnie Grafika inżynierska (dawny Rysunek Techniczny) wprowadzono naukę graficznych programów komputerowych wspomagających proces konstruowania (CAD), modelowania (SolidWorks)-w Grafice Komputerowej; zaś zakres przedmiotu PKM wzbogacono o naukę programów komputerowych wspomagających analizę wytrzymałościową (CAE). Jednocześnie istniejącą bazę dydaktyczną poszerzono o własne programy numeryczne do wspomagania projektów realizowanych na zajęciach z PKM – pierwszymi były tutaj programy opracowane w 1992 r. przez dr inż. Wiktora Juchnikowskiego.

Od 1 września 2008 w związku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale Inżynierii Produkcji Zakład jest jednostką organizacyjną Instytutu Mechaniki i Poligrafii .

   Pracownicy Zakładu inicjują i prowadzą też zajęcia z nowych przedmiotów takich, jak: Metodyka Projektowania, Projektowanie Nowego Wyrobu, Grafika Komputerowa, Techniki Wytwarzania III (obejmujące Mikro i Nano Technologie wraz Technikami Szybkiego Prototypowania), Mechanika Ośrodków Ciągłych, Mechanika Ośrodków Niesprężystych, Modelowanie w Systemach CAD/CAM/CAE. Prowadzone są też przedmioty obieralne na specjalności Metody Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn i Procesów Technologicznych  z zakresu Inżynierii Biomedycznej jak, np.: Biomechanika Inżynierska,  Biotribologia,  Biomateriały, Techniki Obrazowania Medycznego, Wybrane Zagadnienia Inżynierii Ortopedycznej, Roboty Medyczne. Bieżąca praca pracowników Zakładu jest systematycznie  prezentowana od 2002 r. na comiesięcznych seminariach zakładowych, w których biorą udział również zapraszani goście.

W sierpniu 2010 roku pracownicy Zakładu uczestniczyli wspólnie z PTB w organizacji międzynarodowej konferencji Biomechanics 2010 .

W roku akademickim 2012/2013 zostanie uruchomiona specjalność Biomechanika inżynierska .     

 
 
Top! Top!