Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

W styczniu 1998 roku Prezydent Miasta Gdańska Pan Tomasz Posadzki przeznaczył parter pięknej i zabytkowej willi Tannenheim (Jodłowy Dwór) wraz z przylegającym ozdobnym ogrodem (o bogatym i ciekawym botanicznie drzewostanie) na siedzibę Centrum Transferu Technologii.

Willa Tannenheim wzniesiona została w 1898 roku (równo 100 lat temu według daty umieszczonej na chorągiewce na szczycie wieżyczki patrz załączone zdjęcie). W 1899 roku jako właściciel domu i parceli figuruje bogaty rzeźnik gdański Henryk Fromm. W latach 20-tych XX wieku (przed 1929 rokiem) dobudowano ogród zimowy (oranżerię)w postaci rotundy o wewnętrznym wystroju architektonicznym nawiązującym do form stylowych rokoka.

Od 1931 roku zmieniają się właściciele i przeznaczenie willi. Zmienia się również nazwa głównej ulicy Soppoter Chausse, przy której została wzniesiona, na Adolf Hitler Strasse, a aktualnie ul. Grunwaldzka.

Wojna i trudny okres powojenny przyczynił się do znacznej dewastacji wnętrz, mimo przeprowadzonego kilkanaście lat temu remontu nie odzyskały one swojego pierwotnego piękna.

Bezpośrednio po otrzymaniu pomieszczeń przez Centrum Transferu Technologii właściciel Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego "Impuls" Władysław Fediuk, aktualny wiceprezes Stowarzyszenia przeprowadził na koszt własny wstępny remont pomieszczeń. Pozwoliło to na organizację uroczystego otwarcia siedziby w dniu 1 czerwca 1998 roku. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Gdańska, Przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele władz wojewódzkich, Rektorzy Uczelni Wybrzeża i wiele przyjaznych nam osób. Otwarcie siedziby połączone było z wyborem nowych władz oraz przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia, ich liczba wynosi 33 osoby (w tym 4 członków zagranicznych - 3 obywateli USA i 1 Francji).

Członkowie rekrutują się głównie ze świata nauki, sztuki, prawa, biznesu i spośród prywatnych przedsiębiorców.

Stowarzyszenie CTT powstało w końcu 1996 roku i postawiło sobie następujące cele:

 • organizacja i realizacja procesów transferu technologii, wspieranie i inspirowanie inicjatyw gospodarczych,

 • promowanie przedsiębiorczości i nowatorskich rozwiązań,

 • tworzenie i wspieranie inkubatorów przedsiębiorczości, integracja osób reprezentujących różne organizacje i instytucje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia gospodarczego, aktywizacji społecznej i walki z bezrobociem,

 • realizacja programów badawczych, rozwojowych, gospodarczych i innych (w tym między innymi programów Wspólnoty Europejskiej przeznaczonych dla Europy Centralnej, dotyczących rozwoju nauki, techniki i technologii),

 • promocja nauki poprzez wdrażanie jej wyników do praktyki,

 • Integracja i promocja środowisk naukowych zainteresowanych wdrażaniem swoich osiągnięć,

 • pomoc w ochronie własności intelektualnej w tym, nowo powstałych technologii,

 • pomoc w nawiązywaniu naukowej i gospodarczej współpracy międzynarodowej.

W wyniku pierwszej podpisanej przez Centrum Transferu Technologii umowy (pomiędzy CTT a Akademią Sztuk Pięknych) powstało Biuro Promocji Akademii Sztuk Pięknych.

Podstawowym celem Biura jest promocja wyników pracy artystów, głównie projektantów Wzornictwa Przemysłowego i Architektury Wnętrz ASP, choć nie tylko. Absolwenci i pracownicy ASP założyli wiele firm projektowych, dwie z nich Studio Projektowe "Line" oraz Grupa Projektowa D 7, ściśle współpracują z CTT.

Wszystkim zainteresowanym Biuro Promocji oferuje sprawną obsługę prawną i finansową przy zawieraniu umów z przemysłem i wdrażaniu ich wyników do produkcji.

Wyniki pracy Biura Promocji ASP są następujące:

 • Biuro kończy przygotowanie pierwszego katalogu twórców związanych ze środowiskiem Akademii Sztuk Pięknych p.t. "Twórcy ASP i ich goście."

 • Biuro pośredniczyło w roku 1998 w zawarciu trzech umów z przemysłem. Dotyczyły one następujących projektów: - Sprzętu elektroinstalacyjnego dla zakładów Eltra S.A. w Bydgoszczy,

 • Osprzętu sieci telewizji kablowej dla firmy Telkom - Telmor w Gdańsku,

 • Opakowań dla firmy kosmetycznej Ziaja w Gdańsku.

Wszystkie te projekty zostały wdrożone do produkcji i prezentowane przez CTT w targach "Intertechnology" w Łodzi w b.r.

Biuro Promocji ASP we współpracy z firmą Unity Form jest w trakcie organizacji Galerii Sztuki Użytkowej, która ma być stałym elementem wystroju willi Tannenheim.

Dzięki ofiarności i ciężkiej pracy szczególnie dwóch członków Stowarzyszenia CTT, panów Przemysława Paszkowskiego właściciela firmy Unity Form oraz projektanta Marka Jóźwickiego adiunkta ASP, wnętrze willi, a szczególnie ogród zimowy wracają do swojego pierwotnego piękna. W nim właśnie odbywać się będą spotkania członków CTT i szeregu Trójmiejskich klubów biznesowych.

Kolejne podpisane przez Centrum Transferu Technologii umowy i wynikające z nich osiągnięcia będą tematem doniesień w następnych zeszytach " Innowacji".

Marek Średniawa, Beata Jodel i Anna J. Podhajska
Centrum Transferu Technologii


HTML Version by Piotr Rafalski