Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

WARSZAWSKI INKUBATOR

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej działa od 1991 roku. Głównym celem Centrum jest pomoc w tworzeniu i początkowym okresie działania małym przedsiębiorstwom o profilu technologicznym. Szczególnie wspierane są firmy tworzone przez pracowników (bądź byłych pracowników) Politechniki albo wykorzystujące technologie opracowane w Politechnice. Centrum działa w formule inkubatora przedsiębiorczości jako jedyny w kraju inkubator działający w ramach uczelni. Głównym sposobem wspierania firm jest możliwość współwykorzystania zasobów infrastruktury uczelni, co pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty stałe firm w początkowym okresie działania. Centrum jest jednostką samofinansującą się i na razie nie udziela wsparcia finansowego firmom.

Zapraszamy do współpracy.
Kontakt tel/fax (22) 6251155 tel. (22) 6251313
adres: 00-375 Warszawa ul.Smolna 6

Karol Lityński


HTML Version by Piotr Rafalski