Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Uni± Europejsk±

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własno¶ci intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie M¦P w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

USŁUGI DLA FIRM

  • komputerowo wspomagane audyty dla technologiczne,

  • wspomaganie inwestycji technologicznych,

  • pomoc w wykonywaniu prototypów od wzornictwa przemysłowego do wykonania szybkiego prototypu metod± stereolitografii,

  • przygotowanie biznes planu,

  • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw sfery agrobiznesu (analizy strategiczne, marketing, szkolenia),

  • pomoc w uzyskaniu finansowania innowacyjnych projektów.


HTML Version by Piotr Rafalski