Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

PERMAMENTNE SZKOLENIA

Jednodniowe (ośmiogodzinne) kursy z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w programie: przygotowanie biznes planu, działalność promocyjna, źródła finansowania działalności innowacyjnej, technologia sukcesu.

Udostępniamy materiały do samodzielnej nauki. Kursy opracowane są przez amerykańskich profesorów z GMI (General Motors Institute) Engineering and Management Institute mają postać kilkunastogodzinnych wykładów wygłoszonych w języku angielskim i zapisanych na taśmach magnetowidowych. Polecamy następujące kursy: Principles of Applied Economics - Marty Wing (15 godz.), Management - Ronald Greenwood (17 godz.), Financial Management & Managerial Accounting - Evan Bornholtz & Neil McCarthy (30 godz.), Marketing Essentials - Andy Powell (14 godz.), Managing Information Technology - Larry Bauermeister (16 godz.). Po zdaniu egzaminu wydajemy amerykańskie i polskie zaświadczenie o ukończeniu kursu. Informacje: tel/fax (22) 6608609, email: hm@wip.pw.edu.pl

Szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera (Windows, Microsoft Word, Excel, CorelDRAW, Internet).

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe przy Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej oferuje szkolenia w zakresie użytkowania komputerowych systemów wspomagania prac inżynierskich: system AutoCAD - poziom podstawowy oraz zaawansowany, system ProEngineer - poziom podstawowy oraz zaawansowany, zastosowania specjalne np. wspomaganie wytwarzania oraz inne do uzgodnienia; system SolidWorks, systemy metody elementów skończonych: ADINA, LS-DYNA, PAM CRASH/SHOCK.

Informacje: Mirosław Rafalski, tel (22) 660-84-68, fax: (22) 48-33-79, e-mail: mirek@wip.pw.edu.pl.


HTML Version by Piotr Rafalski