Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

SEMINARIA I KONFERNCJE

Instytut Mechaniki Konstrukcji - Ośrodek Transferu Innowacji Politechniki Warszawskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na organizowane w dniu 26 listopada 1998 r. seminarium nt. "Wirtualne oraz szybkie prototypowanie".

W trakcie seminarium przedstawiona zostanie metoda szybkiego prototypowania i jej zastosowanie w procesie projektowania i wytwarzania nowego wyrobu.

Przewidywane wystąpienia:

  • Prof. dr hab. inż. Maciej Bossak - Politechnika Warszawska
    "Szybkie prototypowanie w projektowaniu"
  • Dr inż. Wiesław Olszewski - Agencja Techniki i Technologii
    "Wspomaganie wdrożeń innowacji technicznych"
  • Mgr inż. Zenon Narojek - WADIM-PLAST
    "Szybkie uruchomienie produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych"

Przewidziany jest pokaz urządzenia do stereolitografii SLA 250 oraz dyskusja.

Seminarium odbędzie się w Warszawie ul. Narbutta 85 w sali NT 129.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 16 listopada 1998 r., telefon (22) 49-42-80

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Zarządzanie jakością i certyfikacja dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego" oraz w Targach Kooperacyjnych w dniach 22-23 października br. do Auli Głównej Politechniki Wrocławskiej - tel. (71) 320 33 18

W Polsce rocznie produkowanych jest ponad 350 tysięcy samochodów, każdy pojazd montowany jest z wielu tysięcy elementów, które w znacznym procencie zamawiane są przez bezpośrednich producentów samochodów u dostawców często w firmach małych i średnich. Tworzy to ogromny rynek przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie wiele z tych elementów jest sprowadzanych z zagranicy, mimo iż zdolności produkcyjne firm prowadzących działalność w Polsce nie są do końca wykorzystane. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło wejść i utrzymać się na tym rynku musi spełniać surowe wymagania jakościowe, cenowe i terminowe.

Celem konferencji jest przedstawienie sposobów skutecznego tworzenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000, zarządzania ochroną środowiska wg normy ISO 14000 oraz zarządzania bezpieczeństwem, prezentacja wymagań dużych firm branży motoryzacyjnej wobec dostawców w oparciu o normy stosowane w przemyśle motoryzacyjnym (QS 9000, VDA 6, ANFIA), przedstawienie różnych form pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy we wdrażaniu systemów zarządzania jakością.

W dniach 1 - 2 października 1998 r. odbyła się w Łodzi Międzynarodowa Konferencję " POLITYKA SPOŁECZNA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ROZWOJU ŁODZI I MAKROREGIONU CENTRALNEGO "

Konferencja ta, organizowana pod patronatem Prezydenta Łodzi Pana Marka Czekalskiego oraz Dyrektora Europejskiej Fundacji Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego Pana RolandaVan Hecke, miała na celu zapoznanie uczestników zarówno z najnowszymi programami europejskimi jak i z programami realizowanymi na szczeblu lokalnym w zakresie polityki socjalnej, ochrony środowiska oraz adaptacji nowoczesnych technologii. Obecność gości z krajów Unii Europejskiej dała szansę poznania najnowszych rozwiązań w tych dziedzinach i porównania ich z naszymi, lokalnymi i regionalnymi rozwiązaniami oraz przewidzenia kierunków zmian koniecznych w związku z przystąpieniem Polski do Unii.

Zagadnienia, które były tematem Konferencji, w najbliższej przyszłości staną się kluczowymi problemami, których prawidłowe rozwiązanie będzie decydowało o rozwoju danego miasta i regionu. Tak więc umiejętność pozyskania i wykorzystania środków z europejskich programów socjalnych, których będzie coraz więcej, w miarę przybliżania się naszego członkostwa w Unii, decydować będzie o właściwym rozwoju społecznym mieszkańców. Również znajomość najnowszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętność wykorzystania ich w na swoim terenie, będzie stanowiło o obliczu i atrakcyjności danego regionu oraz dbałości władz o warunki życia mieszkańców. Znajomość zaś zagadnień transferu innowacyjnych technologii czyli umiejętność wyszukiwania i adaptacji ich dla potrzeb własnego przemysłu, wiedza o funkcjonowaniu i roli środowisk innowacyjnych i wykorzystanie ich do kształtowania postępu technicznego na danym terenie, będzie miała decydujący wpływ na jego rozwój gospodarczy i pozwoli sprostać nieuchronnej konkurencji ze strony firm z krajów o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego.


HTML Version by Piotr Rafalski