Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Wydział Inżynierii Produkcji jest jedynym w Politechnice Warszawskiej, który prowadzi zajęcia na kierunku Zarządzanie i Marketing. Na podstawie obserwacji rynku pracy i informacji od absolwentów tego kierunku, można wnioskować, że zawód inżyniera znającego się na zarządzaniu jest bardzo poszukiwany. Odpowiadając na potrzeby przemysłu od 1 października 1998 pierwszych 100 studentów rozpocznie zajęcia na nowej specjalności technologiczno-menadżerskiej. Studia na tej specjalności są dwustopniowe i umożliwiają uzyskanie zarówno tytułu inżyniera (po 7 semestrach) jak i magistra inżyniera (po 10 semestrach). W ogólnym bilansie studiów przedmioty menadżersko-organizacyjne stanowią 30% ogólnej liczby godzin.

Leszek Cybula
Wydział Inżynierii Produkcji


HTML Version by Piotr Rafalski