Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

NOWE TECHNOLOGIE

Zakończył się pierwszy rok programu priorytetowego Politechniki Warszawskiej "Nowe Technologie" Na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs wpłynęło 39 tematów. Na podstawie ich oceny przez Komisję Odbioru i Selekcji do realizacji zakwalifikowano 19 tematów obejmujących 24 zadania. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych na konkurs tematów oraz w wielu przypadkach zbliżoną tematykę utworzono 5 tematów łączących po kilka zadań. Zgłoszone tematy prowadzone były w następujących obszarach:

  • nowe technologie kształtowania materiałów 10 tematów,

  • zawansowane metody obróbki 4 tematy,

  • automatyzacja obróbki 4 tematy,

  • komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych 6 tematów.

Poniższej zestawiono ogólną charakterystykę realizowanych prac:

Ogólna liczba zadań24
Ogólna liczba pracowników87
Ogólne nakłady finansowe w zł.396 200
Z tego na aparaturę w %19
Liczba publikacji63
Liczba prezentacji72
Liczba opracowań wewnętrznych48
Liczba wniosków do KBN3
Liczba zgłoszeń patentowych1
Liczba prototypów urządzeń4
Liczba programów komputerowych6
Liczba nowych metod badawczych4
Liczba wspieranych prac doktorskic3
Liczba wspieranych prac habilitacyjnyc2
Pomyślnie zakończonych100 %

W tym roku na konkurs wpłynęło 37 tematów. Do realizacji zakwalifikowano 24 na łączną sumę 516 000 zł.W Programie uczestniczą zespoły z sześciu Wydziałów: Inżynierii Produkcji, Samochodów i Maszyn Roboczych, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii Materiałowej, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Mechatroniki.


HTML Version by Piotr Rafalski