Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

CENTRAL POLAND FUND

W kwietniu b.r. rozpoczął działalność Central Poland Fund (Fundusz Polski Centralnej) - fundusz venture capital którego cele inwestycyjne obejmują inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne i prywatyzowane na obszarze Centralnej Polski. CPF jest jednym z pierwszych funduszy tego typu o regionalnym profilu. Inwestorami CPF są w chwili obecnej Powszechny Bank Gospodarczy S.A. - Grupa Pekao S.A., EBOiR oraz IFC - Grupa Banku Światowego. Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Grupa Zarządzająca ŁÓDŹ Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi -jednoosobowa spółka PBG Bank.

Fundusz dokonywać będzie bezpośrednich inwestycji kapitałowych (nabywać akcje lub udziały) w spółki dynamicznie rozwijające się i posiadające perspektywy dalszego ponadprzeciętnego wzrostu. Inwestycje funduszu są inwestycjami w kapitał właścicielski - staje się wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki. Z powyższego faktu wynika, iż

fundusz będzie realizował swój zysk przede wszystkim przez odsprzedaż posiadanych przez siebie udziałów, w perspektywie 7 do 10 lat. Aktualnie, wartość pojedynczej inwestycji wynosi od 500.000 do 1.500.000 USD. Fundusz poszukuje projektów inwestycyjnych - firm które gotowe są podjąć współpracę.

Fundusze venture capital są kojarzone z inwestycjami w branże "high-tech" i firmy które posiadają produkt o wysokim zaawansowaniu technologicznym, dla których barierą jest niedostatek kapitału.

Z tego względu fundusze te nazywane są często funduszami podwyższonego ryzyka. W istocie, fundusze venture capital skłonne są do wyższego ryzyka inwestycyjnego, oczekując jednak wyższego niż przeciętny zwrotu z inwestycji. W USA, które były prekursorem rynku tego typu inwestycji, fundusze venture były motorem ekspansji takich firm jak Intel, Apple, czy Compaq, finansując ich rozwój we wczesnym okresie działalności.

Zainteresowane podjęciem współpracy firmy prosimy o kontakt:

Piotr Miller
Grupa Zarządzająca ŁÓDŹ Sp. z o.o.
90-456 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56
tel +42 656 30 81; fax +42 656 33 09
p.miller@pbg.pl; www.lmg.com.pl


HTML Version by Piotr Rafalski