Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

PRZEDSTAWIAMY NIEKTÓRE Z SIECI: DENTOT

Program Unii Europejskiej: DENTOT Design Engineering Tools and Techniques

Koordynator SOCINTEC - Hiszpania
Członkowie: Instytut Fraunhofera IPK - Berlin, Uniwersytet Nottingham, LABEiN - Centrum Badań Technologicznych - Hiszpania, DTI - Duński Instytut Technologiczny.
Na warsztatach odbywających się po kolei we wszystkich czterech uczestniczących w programie krajach prezentowano: narzędzia generujące kreatywność na każdym etapie procesu projektowania, drogę od pomysłu do szybkiego prototypu na bazie modelu konceptualnego, możliwości i potencjał szybkiego prototypowania i szybkiego narzędziowania w ostatniej fazie procesu projektowania, metody optymalizacji procesu projektowania. Intencją workshopów było skierowanie uwagi Małych i Średnich Przedsiębiorstw na istniejące metody i narzędzia wspierające proces innowacyjny. Jednocześnie te metody i narzędzia powodują skrócenie czasu i obniżenie kosztów wdrożenia, jak również polepszenie jakości produktu i procesu. Sieć DENTOT stworzyła i udostępniła listę Centrów Projektowania Inżynierskiego w Europie.


HTML Version by Piotr Rafalski