Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

PRZEDSTAWIAMY POLSKIE JEDNOSTKI BADAWCZO - ROZWOJOWE
IOS

Instytut Obróbki Skrawaniem, założony w 1949 roku, zajmuje się różnymi technologiami wytwarzania, specjalizując się w technologiach wiórowej i ściernej oraz niekonwencjonalnych technologiach kształtowania części maszyn, a także metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania.

Działalność IOS ukierunkowana jest na potrzeby krajowego przemysłu, zwłaszcza maszynowego. Obecnie działalność ta prowadzona jest w sferach:

 • prace badawczo-rozwojowe i zwiazane z nimi badania naukowe;

oraz:
 • prace rozwojowe, tzn. nierutynowe prace projektowe, konstrukcyjne i technologiczne, wymagające podbudowy badawczej oraz prace wdrożeniowe,

 • wytwarzanie jednostkowe lub w niewielkich seriach specjalnych obrabiarek i urządzeń technologicznych, narzędzi i oprzyrządowania, a także urządzeń pomiarowo-kontrolnych o innowacyjnych rozwiązaniach,

 • usługi badawcze i technologiczne,

 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia oraz informacja naukowo-techniczna,

 • certyfikacja wyrobów oraz badania dla potrzeb certyfikacji,

 • harmonizacja przepisów technicznych w Polsce z przepisami w Unii Europejskiej.

Prace badawczo-rozwojowe i związane z nimi badania naukowe prowadzone są w następujących głównych kierunkach:

 • obróbka wiórowa i ścierna, narzędzia, oprzyrządowanie, specjalne obrabiarki oraz systemy eksploatacji narzędzi,

 • inżynieria materiałów narzędziowych i powłok odpornych na zużywanie,

 • niekonwencjonalne metody kształtowania części maszyn, zwłaszcza obróbka elektroerozyjna i elektrochemiczna, obrabiarki erozyjne, hybrydowe metody obróbki oraz obróbka wysokociśnieniowym strumieniem cieczy,

 • metrologia techniczna, zwłaszcza wielkości geometrycznych,

 • oprogramowania specjalistyczne do wspomagania operacji obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz oprogramowania metrologiczne,

 • metody badań obrabiarek i innych urządzeń technologicznych, narzędzi, oprzyrządowania i płynów technologicznych, głównie w zakresie cech użytkowych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W ofercie IOS dla przedsiębiorstw przemysłowych znajdują się m.in. następujące produkty:

 • wieloostrzowe skrawające płytki ceramiczne i płytki z ostrzami z materiałów supertwardych (spiekany diament i regularny azotek boru),

 • jednolite, małogabarytowe narzędzia trzpieniowe ze spiekanych węglików metali,

 • specjalne frezy ślimakowe jednolite i składane (z ostrzami ze stali szybkotnących i spiekanych węglików metali),

 • głowice uniwersalne do wytaczania i planowania,

 • głowice rolkowe do dogniatania powierzchni otworów i wałków,

 • specjalne narzędzia ścierne z nasypem diamentowym i z regularnego azotku boru, na spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym,

 • urządzenia do dynamicznego wywalania ściernic bezpośrednio na wrzecionie szlifierki,

 • zabieraki tokarskie czołowe,

 • elektroerozyjne drążarki i wycinarki drutowe ze sterowaniem CNC,

 • drążarki ultradźwiękowe,

 • współrzędnościowe maszyny pomiarowe wraz z oprogramowaniem,

 • profilografometry i ksztłltografy,

 • przyrządy do ustawiania narzędzi poza obrabiarka,

 • aparatura do nieniszczących badań materiałów (dynamiczny próbnik twardości, przyrząd termoelektryczny do porównawczej kontroli składu chemicznego stali),

 • automatyczne urządzenia montażowe i montażowo-kontrolne,

 • systemy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,

 • usługi w zakresie obróbki metodami niekonwencjonalnymi (obróbka elektroerozyjna, elektrochemiczna, wysokociśnieniowym strumieniem cieczy).

Działalność IOS w coraz większym stopniu jest dostosowywana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i udzielania im wszechstronnego i kompleksowego wsparcia. Przykładowo w 1997 r. wśród 420 klientów około 90% stanowiły MSP.

Instytut uczestniczy w procesie harmonizacji przepisów technicznych w Polsce z przepisami Unii Europejskiej i przygotowuje polskie przedsiębiorstwa do ich stosowania. Jest akredytowana jednostka certyfikująca wyroby, desygnowana w 1997 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej do Komisji Europejskiej jako jednostka certyfikująca wyroby w zakresie dyrektywy maszynowej. Badania obrabiarek, oprzyrządowania, narzędzi i cieczy technologicznych prowadzone są w dziewięciu sekcjach Laboratorium IOS, akredytowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Jan Barcentowicz


HTML Version by Piotr Rafalski