Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

SENSORYKA I ELEKTRONIKA UŁATWIA DEMONTAŻ

W programie badawczym "Fabryka demontażu dla odzyskiwania zasobów naturalnych w cyklu życia produktu" prowadzonym w Politechnice Berlińskiej są rozwijane nowe systemy sensoryczne, które ułatwią demontaż produktów.

Poprzez remontaż (nowe wyroby ze starych komponentów) osiąga się zysk ekonomiczny i ekologiczny. Nowe systemy sensoryczne będą zbierać dane w cyklu życia produktu. Elementy połączeniowe (np. śruby) będą miały zwiększone funkcje. Z jednej strony rozpoznanie elementów połączeniowych będzie ułatwione przez ich znakowanie (np. fluorescencją lub chemicznie). Z drugiej strony w elementach połączeniowych zintegrowane mikrosensory zmierzą siły i momenty, w celu bezpiecznego ich działania.

Element połączeniowy zintegrowany z mikroprocesorem (kontrola śruby na zniszczenie)
 

Dla zapamiętywania historii życia i planu demontażu wyrobu będzie rozwijany system pamięci danych wyrobu, tak zwany "Life Cycle Unit". Ten "Life Cycle Unit" można porównać z rejestratorem lotu, tylko z rozszerzonymi funkcjami. Historia życia wyrobu daje informacje o zmianach wyrobu i jego komponentów.

Mając te informacje można ocenić, czy jest możliwe używanie starych komponentów w nowych wyrobach. "Life Cycle Unit" jest połączona z mikrosensorami w elementach połączeniowych i z sensorami w komponentach wyrobu. Sensory te mierzą obciążenia wyrobu. W Berlinie prototypem automatycznego demontażu jest demontaż pralki.Life Cycle Unit zapamięta: plan demontażu, zmiany wyrobu i komponentów
 

Studenci i absolwenci zainteresowani współpracą w dziedzinie elektroniki, mechaniki precyzyjnej, chemii i technologii procesów wytwórczych proszeni są o kontakt:

Waldemar.Grudzien@iwf-mt.tu-berlin.de
tel. +49 30 314 25931 fax: +49 30 314 22759


HTML Version by Piotr Rafalski