Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

II FESTIWAL NAUKI

Nauka poznaje człowieka i otaczającą go rzeczywistość zgodnie z wypracowanymi przez siebie metodami. Chociaż nie odpowiada na wszystkie pytania, jakie myślący człowiek może sobie zadać, jest najbardziej uniwersalnym osiągnięciem ludzkości. Wykorzystywanie jej wyników zmienia życie każdego z nas i oblicze naszej planety. Dlatego uważamy, że wyniki badań naukowych, stosowane w nauce metody, ich możliwości i ograniczenia powinny być bardziej zrozumiałe dla wszystkich. Chcemy w przystępny sposób ukazać przydatność wiedzy oraz korzyści, jakie możemy uzyskać dzięki właściwemu jej rozwojowi.
(cytat ze strony www.icm.edu.pl Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego -organizatora II Festiwalu Nauki w Warszawie).

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej brał udział w II Festiwalu Nauki. W ostatnim tygodniu września zorganizowano pokazy w niektórych laboratoriach badawczych dla wszystkich zainteresowanych. Przychodzili rodzice z dziećmi. Ciekawym doświadczeniem dla profesorów było wygłoszenie akademickiego wykładu dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej.. Prezentowano:

  • "Wirtualne i szybkie prototypowanie". Nowo utworzone w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Laboratorium Szybkiego Prototypowania przeznaczone dla badań i dydaktyki a także dla obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gościom Festiwalu Nauki pokazano wirtualne prototypowanie programami AutoCAD, ProEngineer, SolidWorks. Metodą stereolitografii na maszynie 3D-SLA250 wykonywano szybkie prototypy ( w 1997 roku było na całym świecie tylko 270 takich urządzeń w Polsce oprócz Politechniki Warszawskiej zainstalowano taką maszynę w Zakładach ZELMER).

  • "Obróbkę piorunami" czyli zastosowanie drążarek i wycinarek elektroerozyjnych dla obróbki nieskrawalnych materiałów i skomplikowanych kształtów.

  • Zastosowanie robotów na stanowiskach spawalniczych, co znacznie zwiększa wydajność oraz dokładność wykonywanych prac. W niektórych przypadkach zastosowanie robotów jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo.

  • "Jak powstaje wyrób" prezentowało Laboratorium Komputerowego Wspomagania Technologa.


HTML Version by Piotr Rafalski