Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

NOWA IDEA GIGANTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Chociaż wydawać by się mogło, że zdobycie kapitału venture czy ryzyka w Niemczech i Europie Zachodniej nie powinno stanowić już większego problemu, to jednak, jak wskazują statystki, tylko niecałe 5 procent rocznie małych, innowacyjnych firm niemieckich znajduje odpowiedniego partnera finansowego. Przyczyną tego wąskiego gardła jest to, że przy olbrzymim popycie, kierujący się zasadą maksymalnego zysku inwestorzy lokują swoje pieniądze chętniej w sprawdzonych już firmach. Sytuacja ta jednak może się w najbliższym czasie radykalnie zmienić.

Coraz więcej wielkich niemieckich firm przemysłowych decyduje się na mniejszościowe udziały w młodych, rokujących nadzieje firmach, zamiast na ich połknięcie. Takie giganty jak BASF, SAP, Telekom oferują jużdzisiaj ponad 310 mln. DM tak zwanego CVC (Corporate Venture Capital) dla High-Tech firm z ich własnej branży. Różnica w stosunku do standardowych dawców Venture Capital polega na tym, że stawia się w tym przypadku bardziej na strategiczny sukces niż na szybkie zyski. Udziały w młodych firmach, doskonale sprawdzających się w roli pionierów zastosowań nowych technologii i procesów wytwórczych, mają gigantom pomóc w rozpoznaniu i zajęciu nowych segmentów rynku (tzw. Windows on Technology) a małym partnerom gwarantują dopływ świeżego kapitału. A do tego spółki CVC wielkich firm, dzięki doskonałej znajomości branży, o wiele lepiej oszacować mogą potencjał młodych firm oraz rynkowe szanse nowych produktów i technologii, niż są to w stanie uczynić instytucjonalni inwestorzy, często nie mający z daną dziedziną nic wspólnego. Wynikiem tego jest łatwiejszy dostęp do kapitału dla wszystkich, rokujących nadzieje na przyszłość idei. W zamian za nowe technologie małe firmy oczekują od swoich wielkich sponsorów pomocy w pozyskiwaniu personelu, w akwizycji pierwszych zamówień, w rozbudowie sieci dystrybucji oraz w badaniach i rozszerzeniu międzynarodowych kontaktów. Nie bez znaczenia jest też dostęp do baz danych z adresami dostawców i klientów, drogich studiów rynkowych oraz najnowszych wyników badań naukowych. I z tych właśnie względów, pomimo, że w przypadku tradycyjnych inwestorów łatwiej jest uzyskać dodatkowe fundusze i pomoc przy wejściu na giełdę, spółki CVC w trudnych aktualnie czasach cieszą się większym zaufaniem młodych firm niż nastawieni na szybkie zyski tradycyjni dawcy kapitału. Zaskoczeniem może być też fakt, że tylko mała grupa młodych firm obawia się utraty niezależności na rzecz wielkich partnerów.

MarekBaier


HTML Version by Piotr Rafalski