Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Uni± Europejsk±

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własno¶ci intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie M¦P w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

NAUKA DLA POKOJU NOWY PROGRAM NATO

W sierpniu 1997 roku wystartował nowy program NATO umożliwiaj±cy uzyskanie dofinansowania na realizację wspólnych projektów badawczych przez Instytucje z krajów członkowskich NATO i krajów partnerskich, do których należy również Polska. W projektach mile widziany jest udział firm przemysłowych, chociaż nie stanowi to koniecznego warunku. Projekty mog± trwać od 3 do 5 lat, ¶rednie dofinansowanie z budżetu NATO wynosi około 500 tys. USD na projekt

Dotychczasowy udział polskich instytucji w zgłaszanych projektach jest niewspółmiernie niski w stosunku do naszego potencjału naukowo-technicznego. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne s± w Internecie pod adresem http://www.nato.int/science.

Bogdan Rokosz
Komitet Badań Naukowych


HTML Version by Piotr Rafalski