Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

TRÓJWYMIAROWA SUWMIARKA

Pomiary spoin wykonywanych w trakcie procesów spawalniczych stanowiły zawsze istotny problem techniczny. Możliwość prawidłowych pomiarów jest bowiem warunkiem oceny jakości połączeń wykonanych metodą spawania. Problem ten w ostatnich latach nabierał coraz większego znaczenia, tak że posiadane przez firmy spawalnicze specjalistycznych przyrządów pomiarowych staje się dla nich koniecznością.

Obecnie na rynku krajowym występuje kilka stosunkowo prostych przyrządów pomiarowych, w większości pochodzących z importu. Brak było jednak uniwersalnego przyrządu pozwalającego w sposób kompleksowy dokonywać pomiarów prawie wszystkich rodzajów spoin wykonywanych w procesach spawalniczych. Sytuacja taka stworzyła doskonałe pola dla małej innowacyjnej firmy produkcyjnej chcącej podjąć wytwarzanie produktu o wysokim poziomie zawansowania technicznego.

Problem ten podjęła firma "ETECO" S.C. opracowując i oferując na rynku uniwersalny wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy UNISPA S. Dysponuje on możliwością dziesięciu funkcji pomiarowych zapewniając tym samym wykonanie pomiarów nawet najbardziej złożonych spoin. Umożliwia on takie pomiary jak: szerokość i wysokość spoin płaskich i pachwinowych kąty zukosowania, rozstawianie blach łączonych oraz wzajemne przesunięcie blach.Wygląd przyrządu od strony czołowej i tylnej przedstawiają poniższe rysunki, ilustrując dodatkowo dwie z możliwych funkcji pomiarowych.

Przyrząd zapewnia dokładność pomiarów liniowych wynoszący 0,25 mm, i kątowych 1 stopnia. Zgromadzone doświadczenia z kilku lat produkcji oraz analiza z wykorzystania przyrządu przez użytkowników, doprowadziły ostatnio do opracowania całkowicie nowego rozwiązania.

Odznacza się ono większą prostotą obsługi oraz podwyższoną dokładnością pomiarów. Pomiary liniowe realizowane są z dokładnością 0,1 mm a kątowe 30'.

Ten nowy przyrząd jest aktualnie w fazie wprowadzania go na rynek krajowy.

Rozwiązanie konstrukcyjne obu przyrządów chronione jest patentami stanowiącymi własność firmy.

Janusz Ewertowski
P.N.P. "ETECO" S.C.
Milanówek ul. Królewska 80
tel.(22) 758-37-44


HTML Version by Piotr Rafalski