Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE SYSTEMEM ADINA

W procesie wirtualnego prototypowania coraz większego znaczenia nabierają komputerowe sposoby analizy konstrukcji. Pozwalają one na uzyskać znacznie taniej i szybciej zoptymalizowane rozwiązania konstrukcyjne już w trakcie fazy projektowania. Do tych celów stosuje się systemy komputerowego wspomagania projektowania uzupełnione pakietem metody elementów skończonych. Jednym z tych pakietów jest system ADINA zainstalowany na superkomputerze SGI Challenge w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

System ten składa się z pre- i postprocesor oraz trzech modułów obliczeniowych :

  • ADINA -IN - moduł przygotowywania danych (preprocesor).

  • ADINA - moduł analizy wytrzymałości konstrukcji.

  • ADINA-F - moduł analizy przepływów ściśliwych i nieściśliwych.

  • ADINA-T -moduł analizy pól termicznych, elektrostatycznych, ośrodków porowatych.

  • ADINA-PLOT - moduł do wydawnictwa (wizualizacji) wyników obliczeń (postprocesor). W systemie ADINA analizę konstrukcji dzieli się na trzy etapy.

Pierwszy z nich polega na wprowadzeniu informacji o kształcie mającej postać przestrzennej siatki węzłów składającej się z elementów skończonych, opisaniu działających sił, przemieszczeń, prędkości, miejsc kontaktu oraz odpowiednich danych opisujących właściwości fizyczne i wytrzymałościowe materiałów. Efektem tego etapu jest model konstrukcji. Drugi etap polega na wprowadzeniu przygotowanych danych do jednego z modułów analizujących oraz przeprowadzanie obliczeń. Czas obliczeń zależy od stopnia złożoności modelu, efektywności algorytmów obliczeniowych, rodzaju procesora i może wynosić od kilku sekund do wielu godzin. Ostatni etap to właściwa analiza polegająca na przeglądaniu i ocenie wyników obliczeń. Mogą być one przedstawione w postaci mapy warstwic, wektorów, wykresów, zdeformowanej siatki jak również mogą mieć charakter animacji.

Po analizie wyników obliczeń można dokonać łatwo i szybko zmian w konstrukcji a następnie sprawdzić ulepszone rozwiązanie wykonując ponownie obliczenia. Cały proces analizowania konstrukcji odbywa się iteracyjnie, bezpośrednio za pomocą komputera dzięki czemu projektowanie jest szybsze, tańsze i dokładniejsze.

Jacek Łazowski
IMIK PW
e-mail: jlazowsk@wip.pw.edu.pl


HTML Version by Piotr Rafalski