Imiŕ i Nazwisko
Stopie˝ naukowy
Stanowisko
Pokˇj
Telefon
E-mail
 Kierownik zak│adu
Marek Radomski   dr hab. in┐. prof. nadzw. NT 205
 234 8609 
 Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Mieczys│aw Kaczorowski
prof. dr hab. in┐.
prof. zw.
NT 305
 234 8350

Zbigniew Wrzesi˝ski    dr hab. in┐.  adiunkt  NT 306  234 8208 
Janusz Ewertowski 
          dr hab. in┐.          prof. nadzw.    NT 309      234 8423
 

 Mariusz Magier

             dr hab. in┐. 
            adiunkt          234 8282 
Leszek Cybula dr in┐. 
adiunkt
NT 304234 8467

Janusz Kaniewski
dr 
adiunkt
NT 203
234 8483
Zdzis│aw Lindemann
dr in┐. 
adiunkt
NT 209
234 8282
Anna D▒browska-Tkaczyk 
dr in┐.
adiunkt
NT 209
234 8282
Robert Piekarski
dr in┐.
adiunkt
NT 209 234 8582
Zbigniew Gulbinowicz
dr in┐.
starszy wyk│adowca
ST 09
234 8207
Olgierd Goroch
dr in┐.
adiunkt
NT 307a
234 8423
Pawe│ Skoczylas

dr in┐. 

adiunkt

NT 307a

234 8423