Materia≥y do świczeŮ DYNAMIKA

Materia≥y do świczeŮ:

1.      Dynamika punktu materialnego (PM)

            Zadanie do świczenia nr. 1         

  Dane do świczenia nr. 1

2.      RozwiĪzanie zadania odwrotnego dynamiki

Zadanie do świczenia nr. 2         

Dane do świczenia nr. 2 

3.      Ruch p≥aski PM

Zadanie do świczenia nr. 3         

Dane do świczenia nr. 3

4.      Ruch krzywoliniowy PM

Zadanie do świczenia nr. 4         

Dane do świczenia nr. 4  

5.       Kolokwium - dynamika punktu materialnego

6.       Si≥a od∂rodkowa  

Zadanie do świczenia nr. 6         

Dane do świczenia nr. 6  

7.       PÍd , impuls, krÍt PM

Zadanie do świczenia nr. 7         

Dane do świczenia nr. 7  

8.       Graficzne rozwiĪzanie dynamiki PM

Zadanie do świczenia nr. 8

Zadanie nr. 8 teoria

Warianty wykresów do świczenia nr. 8         

Dane do świczenia nr. 8

9.       Rozk≥ad masy cia≥a w przestrzeni

Zadanie do świczenia nr. 9

Dane do świczenia nr. 9

10.     Kolokwium 2 zachowanie pÍdu ,energii mechanicznej , krÍtu PM

11.    Dynamika bry≥y 

Zadania do świczenia nr. 11

Dane do świczenia nr. 11

12.     Praca si≥y

Zadania do świczenia nr. 12

Dane do świczenia nr. 12

13.     NiewywaŅenie wirujĪcej masy

14.     Energia kinetyczna i krÍt bry≥y

Zadania do świczenia nr. 14

Dane do świczenia nr. 14

15.     Kolokwium 3- dynamika cia≥a sztywnego