23.01.2019.
 
 

Imię i nazwisko:Piotr Borkowski
Adres, e-mail:PW, WIP. IMiK; tel./fax 022 234 8667; pborkows@imik.wip.pw.edu.pl 
Stanowisko:asystent, doktorant 
Wykształcenie:2002 rozpoczęte czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej,(promotor prof.dr hab.K.Skalski);
1997 – 2002 Politechnika Białostocka , Wydział Mechaniczny, specjalność Inżynieria Ortopedyczna    i Protetyczna, (tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym);
1992 – 1997 Technikum Mechaniczne przy II Zespole Szkół Zawodowych w Białymstoku;
Stopnie i tytuły naukowe:mgr inż.
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:2000 Miesięczna praktyka zawodowa w firmie ChM w Lewickich  koło Białegostoku;
2001 Miesięczna praktyka zawodowa w firmie Salony Ortopedyczne w Gdyni;
2
002 Praktyka zawodowa w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego (prowadzenie badań pacjentów i wykonywanie zaopatrzenia) w firmie ORTHOTECH w Białymstoku;
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:podstawy konstrukcji maszyn, rysunek techniczny,
Nagrody i wyróżnienia 
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe: 
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjne 
Wybrane publikacje:z ostatnich 5 lat
·       Skalski K., Woźniak W., Żółtowski J., Borkowski P.; Konstrukcje endoprotez wydłużalnych – alternatywa dla amputacji kończyn pacjentów dorastających. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Acta of Bioinginieering and Biomechanics.  441 – 447,2003
·       Borkowski P., Piszczatowski Sz.; Wspomagane komputerowo projektowanie wkładek ortopedycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Acta of Bioinginieering and Biomechanics. 54 – 60,2003
·       Borkowski P., Żółtowski J., Skalski K., Woźniak W. Endoprotezy wydłużalne dla pacjentów dorastających. Wydawnictwo Naukowo Techniczne. XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Tom I: 167-172,2003.
·       Borkowski P., Baranowski A., Paśniczek R., Skalski K. Żółtowski J.; Konstrukcja Endoprotezy Wydłużalnej Kończyny Dolnej – Zasilanie i Sterowanie. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Teorie Maszyn i Mechanizmów. Tom I: 69 – 74,2004.
·       Borkowski P., M. Pawlikowski, K.Skalski, „Expandable Non-invasive Prostheses – an Alternative to Pediatric Patients with Bone Sarcoma “, 27th Annual International Conference of the IEEE Egineering In Medicine and Biology Society (EMBS); Shanghai, China, 1-4 Września, 2005;
·       P. Borkowski, M. Pawlikowski, K.Skalski, “Expandable Non-Invasive Prostheses for Growing Patients with Bone Tumours”, II International Conference on Computational Bioengineering, Lisboa, September 14-16,  2005 ;
·       Borkowski P. Borkowski P, Dietrich M., Domański J., Grygoruk R., Haraburda M., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Skoworodko J., Szymczak B., Designing and manufacturing of customized human bone endoprostheses and orthosis devices; 8th Japanese-Polish Seminar on New Engi ring Methods Supporting Human Life, 5 – 8 September, Yokohama 2005
·       P. Borkowski, K.Skalski, J.Żółtowski, „ Kolanowa endoproteza wydłużalna” Referaty plenarne i dydaktyczne Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom 2, Wydawnictwo fundacji rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia-Jurata 2005,
·       K. Skalski, Grygoruk R., J. Domański, M. Haraburda, P. Borkowski, J. Skoworodko, Komputerowo wspomagane projektowanie endoprotez stawów człowieka ; Referaty plenarne i dydaktyczne Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom 4, Wydawnictwo fundacji rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia-Jurata 2005, str. 197-207.
·       Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Expandable Non – invasive Endoprostheses for Growing Patients, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol.26, Number 1, pp. 85-93, 2006,
Języki      Podstawowa znajomość języka angielskiego;
Podstawowa znajomość języka rosyjskiego;
Zainteresowania:    wędkarstwo, motoryzacja, sport,
 
 
Top! Top!