23.01.2019.
 
 
Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych i sympozjach
 • Wróblewski G., Haraburda M., Pawlikowski M. : Próba rekonstrukcji kości żuchwy, II Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki i Konstrukcji WIP PW, Wisła, 16.12.2005r.

 • Iwaszko J.: Armatka powietrzna do badania osłon obrabiarek. Symulacja komputerowa i założenia konstrukcyjne. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne”.  Wrocław, 17 – 19 maja 2005r

 • Iwaszko J.: Symulacja komputerowa wyrzutnika pneumatycznego i założenia konstrukcyjne armatki do badania osłon. Referat na konferencji „Sprężone powietrze oraz napędy hydrauliczne i pneumatyczne”. Park tematyczny PNEUMA na targach Poznańskich „Innowacje, Technologie, Maszyny”, Poznań, 21 czerwca 2005r

 • Iwaszko J.: Wpływ obrotowego ruchu tłoka na siłę tarcia w siłowniku pneumatycznym. Koncepcja rozwiązania i stanowisko badawcze. Referat na konferencji „Postępy w konstrukcji i sterowaniu”, Muszyna, 14 – 17 września 2005r.

 • Iwaszko J.: Wykresy konturowe dla przekładni zębatych konstruowane za pomocą programu komputerowego. XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Jurata `19 – 23 września 2005 r.

 • Goroch O., Iwaszko J.: Bezodrzutowy układ miotający do unieszkodliwiania potencjalnie niebezpiecznych pakunków. Współautorstwo referatu na II Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki i Konstrukcji PW. Wisła, 16 grudnia 2005 r.

 • Lindemann Z., Włosiński W., Zimmerman J.: Modelowanie procesu zgrzewania tarciowego, referat XXII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata, 2005, 317-324.

 • Cybula L., Lindemann Z., Zimmerman J.: Problemy modelowania procesu penetracji ciał stałych przy dużych prędkościach uderzenia, referat XXII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata, 2005, str.227-234.

 • Zimmerman J: Analiza zjawisk termomechanicznych i dyfuzji w procesie zgrzewania tarciowego ceramiki korundowej z metalem, II Seminarium Naukowe IMiK WIP PW, Wisła, grudzień, 2005, str. 301-312.

 • Śnieżek L., Krasoń W., Lech-Grega M.: Analysis of Residual Stresses in Welded Chemical Pipelines made of the Austenitic Steel 1H18N9T. European Congress on Advanced Materials and Processes. Prague-Czech Republic 2005, 55, www.euromat2005.fems.org

 • Śnieżek L., Sawicki J., Ślęzak T.: Badania nośności połączeń wtłaczanych ze strefami odkształceń plastycznych przy zmiennym obciążeniu momentem skręcającym. Прогресс транспортных средств и систем 2005. Международная научно-практическая конференця. Wołgograd-Rosja 2005, 636-639.

 • Śnieżek L., Niździński G., Grzelak K.: Komputerowe wspomaganie projektowania kół zębatych ewolwentowych. Прогресс транспортных средств и систем 2005. Международная научно-практическая конференця. Wołgograd-Rosja 2005, 640-644.

 • Śnieżek L., Niździński G.: Program komputerowy do wspomagania nauczania teorii uzębienia i zazębienia kół zębatych ewolwentowych. XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Grynia-Jurata 2005. T.I, 175-180.

 • Śnieżek L., Goss Cz., Telega J.: Badania trwałości zmęczeniowej stali1H18N9T. XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Grynia-Jurata 2005. T.III, 59-64.

 • Śnieżek L., Goss Cz., Sawicki J., Ślęzak T.: Badania nośności stożkowych połączeń wciskowych z uwzględnieniem stref odkształceń plastycznych. XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Grynia-Jurata 2005. T.III, 65-70.

 • Śnieżek L., Krasoń W.: Badania naprężeń własnych w elementach rurociągu chemicznego z zastosowaniem MES. IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania. Giżycko 2005, 333-340.

 • Śnieżek L., Goss Cz., Sawicki J., Ślęzak T.: Analiza doświadczalna trwałości zmęczeniowej stożkowych połączeń wtłaczanych, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT „Pojazdy 2005”, Rynia, 2005.

 • Nita Z. i in.: Problemy  modelowania procesu  penetracji  ciał stałych przy dużych prędkościach uderzenia. Mat. XXII Sympozjonu PKM 2005.

 • Domański J.: Geometryczna rekonstrukcja stawu biodrowego z zastosowaniem endoprotez dopasowanych. Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki i Konstrukcji PW, Sobieszewo, listopad 2006.

 • Śnieżek L., Goss L.: Investigation Into Fatigue Life of Welded Chemical Pipelines, ECF 16 – 16th European Conference of Fracture, Alexandroupolis, Greece, July 3-7, 2006, Abstract: 173-174 (CD-6 pages).

 • Śnieżek L., Mierzyński J., Torzewski J.: Zastosowanie metody spadku potencjału do badań rozwoju pęknięć półeliptycznych, XXII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 18-21 Październik 2006, 447-452.

 • Śnieżek L., Mierzyński J.: Badania rozwoju pęknięć półeliptycznych metodą spadku potencjału, XXI Smpozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Pieczyka, 2006, 29-36.

 • Wróblewski G.: Obliczenia wstępne urazów szkieletu twarzowo-czaszkowego człowieka, Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki i Konstrukcji WIP PW, Rudki, 30.11.2007r.

 • Iwaszko J.: Obliczenia wytrzymałościowe pewnego złącza spawanego wykonane według różnych modeli. 11th International Scientific Seminar on Development in Machinery Design and Control. Cerveny Klastor, Slovakia. Sept. 11-14, 2007 r.

 • Iwaszko J.: Pneumatyczny rozdzielacz pięciodrogowy jako generator drgań mechanicznych. XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Przemyśl 17 – 21.09.2007 r.

 • Iwaszko J.: Tendencje rozwojowe Podstaw Konstrukcji Maszyn na podstawie XXIII Sympozjonu PKM w Przemyślu. Seminarium naukowe Instytutu Mechaniki i Konstrukcji i Instytutu Poligrafii. Rudki 29.11 – 1.12.2007 r.

 • Śnieżek L., Stępień S.: Analiza probabilistyczna propagacji pęknięć półeliptycznych w elementach rurociągu przemysłowego XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów-Przemyśl, wrzesień 2007, 278-290.

 • Śnieżek L., Goss Cz., Sawicki J.: Analiza doświadczalna naprężeń w stożkowych połączeniach wciskowych, XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów-Przemyśl, wrzesień 2007, 38-45

 • Iwaszko J.: Silnik pneumatyczny zbudowany z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych. Referat na targach Innowacje-Technologie-Maszyny. Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE zorganizowany przez Korporację Napędów i Sterowania Hydraulicznego i Pneumatycznego z siedzibą we Wrocławiu, Poznań 9-12 czerwca 2008 r.
 
 
Top! Top!