17.12.2018.
 
 
Publikacje w materiałach konferencyjnych, seminaryjnych, sympozjonach
 • Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Endoprostheses for Growing Patients, Lecture Notes of the ICB Seminars, 2005, Vol. 66, 71-79.
 • Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable non-invasive endoprostheses for growing patients, Proc. 7-th ICB Polish-Japan Seminar on Technologies  for Future Artificial Organs, ICB no.66, 2005, 71-79.
 • Borkowski P., Niedźwiedź, Skalski K. :Moduł zasilania i sterowanie wydłużalnej endoprotezy kończyny dolnej, Materiały Konferencji „ Teoria Maszyn i Mechanizmów” red. Wojnarowski J., Adamiec-Wójcik I., Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008, 423-427.
 • Borkowski P., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Prostheses for Growing Patients with Bone Tumors, Proceedings of II International Conference on Computational Bioengineering, Lisboa, Portugal, Sep.14-16.2005, v.2, 1129-1136.
 • Borkowski P., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Prostheses – an Alternative to Pediatric Patients with Bone Sarcoma, Proceedings of EMBC’05, 27-th Annual Int. Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’2005) Sept.1-4, Shanghai, China, 2005, CD-ROM, author index 504, 1-4.
 • Borkowski P., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Prostheses – an Alternative to Pediatric Patients with Bone Sarcoma, Proceedings of EMBC’05, 27-th Annual Int.Conference of the IEEE Engineering in Medcine and Biology Society   Shanghai, China, Sept. 2005, CD-ROM, author index 504, 1-4.
 • Borkowski P., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Prostheses for Growing Patients with Bone Tumors, Proceedings II International Conference on Computational Bioengineering, Lisboa, Portugal, Sept. 2005, v.2, 1129-1136.
 • Borkowski P., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Prostheses – an Alternative to Pediatric Patients with Bone Sarcoma, Proceedings of EMBC’05, 27-th Annual Int.Conference of the IEEE Engineering in Medcine and Biology Society   Shanghai, China, Sept. 2005, CD-ROM, author index 504, 1-4.
 • Borkowski P., Skalski  K.,Żółtowski J.: Kolanowa endoproteza onkologiczna dla pacjentów dorastających, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Jurata wrzesień 2005, t.2, 117-121.
 • Borkowski P., Skalski K., Woźniak W., Walenta T.: Wydłużalna endoproteza onkologiczna kończyny dolnej – alternatywa dla amputacji, XII Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii, MKEN, Łódź, listopad 2006, 1-8.
 • Borkowski P., Sowiński T., Kwiatkowski K., Skalski K., Żabicka M., Polczynski M.: Geometrical Modeling of Knee Joint Including Anatomic Properties, International Conference of “Biomechanics 2006”- Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej,Zeszyt 26, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2006, Zakopane, wrzesień 2006, 41-47.
 • Cejmer W., Kwiatkowski K., Skoworodko J., Skalski K.: Analiza sztywności trzonów kręgowych w zabiegu wertebroplastyki przezskórnej u chorych ze zmianami patologicznymi, Materiały XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, maj 2005, 1-4.
 • Dabrowska-Tkaczyk A., Domański J., Lindemann Z., Pawlikowski M., Skalski K.:Stress and strain distributions in the bones of hip joint assuming non-homogenous bone material properties, Proc. of II Int. Conf. on Computational Bioengineering 2005, vol. 2, 263-275.
 • Dabrowska-Tkaczyk A., Mianowski K., Grygoruk R., Pędzisz R.: Założenia badawcze i konstrukcja stanowiska do badania modelu stawu biodrowego człowieka, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, t.I, Projektowanie maszyn. Metodologia, metody numeryczne, konstrukcje biomechaniczne, nowe konstrukcje. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Konstrukcji Maszyn, Rzeszów – Przemyśl 2007, 111-125.
 • Dąbrowska-Tkaczyk  A., Haraburda M., Kędzior K., Skalski K.: Experimental and theoretical investigations of human hip joint musculo-skeletal system. ICB Proceedings nr 77, 2007, K Kędzior, K. Skalski, J. Vander Sloten, International Center of Biocybernetics, Warsaw 2007, 77.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Borkowski P.: Badanie rozkładów gęstości pozornej oraz rozkładów modułu Younga w modelach kości stawu biodrowego odtworzonych na podstawie obrazów CT, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia , 2007, Kubik J., Kurnik W., Nowacki W.K. (red.).
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Borkowski R., Grygoruk M., Haraburda R., Jastrzębski G., Mianowski K., Pasternak W.,  Pędzisz R.: Stanowisko do badania naturalnego i implantowanego stawu biodrowego człowieka. Materiały II Seminarium Naukowego Instytutu Mechaniki i Konstrukcji, WIP, Wisła,  2005, 267-275.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Haraburda M., Kędzior K., Skalski K.: Experimental and Theoretical Investigations into a Bone-Muscle System of the Human Hip Joint, 90-the Iternational Center of Biocybernetics Seminar: Biomechanice of Human-Machine Systems - Trends and Applications, Warsaw, December 7-10, 2006, Lecture Notes of the ICB Seminar, Warsaw, 2007, 77, 13-32.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Pawlikowski M., Lindemann Z., Domański J., Skalski K.: Stress and Strain Distribution in the Bones of Hip Joint Assuming Non-Homogenous Bone Material Properties, Proceedings II International Conference on Computational Bioengineering, Lisboa, Portugal, Sep.14-16.2005,v.1, 263- 274.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Pawlikowski M.: Influence of remodeling stimulating factor selection on bone density distribution in pelvic bone model, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2006, 8, 2, 119-126.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A.: Evaluation Method for orthotropic properties of the bone tissue “in situ”, Proc. Of 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk Sept. 2008,2p. abstract.
 • Dąbrowski M., Pawlikowski M.: Ocena rozwiązania konstrukcyjnego implantowanej endoprotezy stawu biodrowego, Materiały Konferencyjne Majówka Młodych Biomechaników ‘2008, 2008, 35-40.
 • Domański J., Dąbrowska-Tkaczyk A., Skalski K.: Parametrical Modeling of Human Hip Joint Bone System, Internatinal Conference “Biomechanics 2006- Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Zeszyt nr 26/2006, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2006, Zakopane, wrzesień 2006, 81-87.
 • Goss C., Sawicki J., Śnieżek L.,(2007): Analiza doświadczalna naprężeń w stożkowych połączeniach wciskowych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów – Przemyśl, t.2, 38-45.
 • Goss Cz., Sawicki J., Śnieżek L., Ślęzak T.: Analiza doświadczalna trwałości zmęczeniowej stożkowych połączeń wtłaczanych, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT  Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, WAT- WSEiZ, Rynia 22 -24 czerwiec 2005.
 • Goss Cz., Sawicki J., Śnieżek L., Ślęzak T.: Badania nośności stożkowych połączeń wciskowych z uwzględnieniem stref odkształceń plastycznych, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia – Jurata 2005.
 • Grygoruk R., Kędzior K., Skalski K.: Projektowanie i badanie nowej konstrukcji endoprotezy głowy kości promieniowej o podwyższonych właściwościach funkcjonalnych,  I Kongres Mechaniki Polskiej, 2007,  płyta CD –KMP, J.Kubik, W.Kurnik, W.K. Nowacki (red.), 8 str.
 • Grygoruk R., Kędzior K., Skalski K.: Projektowanie i badanie nowej konstrukcji endoprotezy głowy kości promieniowej o podwyższonych właściwościach funkcjonalnych, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia , 2007, Kubik J., Kurnik W., Nowacki W.K. (red.), 2007, Płytka CD – KMP, 1-8.
 • Grygoruk R., Skalski K.: Ocena funkcjonalności endoprotezy głowy kości promieniowej, Materiały Konferencji „Mechanika w Medycynie” red. Korzyński M., Cwanek J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, t.9, 63-69.
 • Grygoryk R., Syczewska M., Kędzior K., Skalski K.: Design and Verification of Radial Hed Endoprosthesis with Highly Functional Properties, International Conference of “Biomechanics 2006”- Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Zeszyt 26, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2006, Zakopane, wrzesień 2006,  133-137.
 • Haraburda M., Pawlikowki M., Wróblewski G.: „Próba odtworzenia żuchwy po przebytej chorobie onkologicznej”, Materiały konferencyjne z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, „Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i rehabilitacji”, Łódź 17-18 listopada 2005, 164-172.
 • Iwaszko J.: Armatka powietrzna do badania osłon obrabiarek. Symulacja komputerowa i założenia konstrukcyjne. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne”. Wyd. Ośr. Doskonalenia Kadr SIMP, Wrocław 2005; 217 – 224.
 • Iwaszko J.: Obliczenia wytrzymałościowe pewnego złącza spawanego wykonane według różnych modeli. Zbiór streszczeń referatów na konferencję „Postępy w konstrukcji i sterowaniu”, Bydgoszcz 2007. Wyd. SIMP O/Bydgoszcz, 27-28.
 • Iwaszko J.: Pneumatyczny rozdzielacz pięciodrogowy jako generator drgań mechanicznych. Materiały XXIII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów – Przemyśl 2007. Tom 1, 218 – 226.
 • Iwaszko J.: Wpływ obrotowego ruchu tłoka na siłę tarcia w siłowniku pneumatycznym. Koncepcja rozwiązania i stanowisko badawcze. Zbiór streszczeń referatów na konferencję „Postępy w konstrukcji i sterowaniu”, Bydgoszcz 2005. Wyd. SIMP O/Bydgoszcz, 39-40.
 • Iwaszko J.: Wykresy konturowe dla przekładni zębatych konstruowane za pomocą programu komputerowego. Materiały XXII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gdynia – Jurata 2005. Wyd. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni. Tom 3, 113–120.
 • Jasiński J., Niździński G., Sawicki J.: „Programy komputerowe wspomagające proces dydaktyczny projektowania przekładni zębatych”, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia - Jurata 19 – 23 IX 2005 r.
 • Kalicki M., Dąbrowska-Tkaczyk A.: Projekt konstrukcyjny rozmieszczenia i zamocowania czujników pomiaru przemieszczeń na stanowisku do badania stawu biodrowego. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Majówka Młodych Biomechaników Zeszyt, nr 30/2006, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2006, Wisła, maj, 2006, 121-126.
 • Myszka D., Haratym R., Wróblewski G., Skalski K.: Influence of Manufacturing Process on the Quality of Titanium Cast Endoprosthesis, IV International Conference on Advances in Production Engineering, APE’2007 Advances in Production Engineering, L.Dąbrowski (editor), Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Warsaw, 2007, 564-574.
 • Myszka D., Wróblewski G., Modzelewski J., Haratym R., Karwiński A.: Zastosowanie szybkiego prototypowania do wytwarzania odlewanych endoprotez tytanowych o specjalnie ukształtowanej geometrii powierzchni, Materiały XXXI Sympozjum Naukowo-Technicznego Zakładu Odlewnictwa ITMat., Warszawa, 2006, 19-26.
 • Pawlikowski M., Skalski K.: Computer Aided Design and Manufacture of Custom-made Human Joint Prostheses, The 79-th ICB Seminar on Biomechanics of Tissue, Computer Aided Surgerya and Micromechanics, Iternational Center of Biocybernetics, Warsaw, March, 69, 2005, 130-139.
 • Pomianowski  S., Michalik D., Sawicki G., Kedzior  K., Skalski K.,Świeszkowski W. Clinical Application of KPS Bipolar Radial Head Prosthesis, The 79-th ICB Seminar on Biomechanics of Tissue,Computer Aided Surgerya and Micromechanics, Iternational Center of Biocybernetics Warsaw, March, 69, 2005, 186-190.
 • Skalski K., Grygoruk R., Domański J., Haraburda M., Borkowski P., Skoworodko J.: Komputerowo wspomagane projektowanie endoprotez stawów człowieka, Referaty plenarne i dydaktyczne Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, 2005, Tom 4, str. 197-207, Wydawnictwo fundacji rozwoju Akademii Morskiej.
 • Skalski K., Kedzior K., Skoworodko J., Kwiatkowski K., Cejmer W.: Application of a CT/CAD/CAE  System to Preoperative Planing and Post-Operative Estimation of Vertebroplasty, 12-th International Federation of Machine and Mechanismus Word Congress,  Bessancon, France, June 18-21, 2007 2007, Płytka CD-IFoMM WC, 1-3.
 • Skalski K., Myszka D., Haratym R.: Ocena dokładności  tytanowych odlewów endoprotez, 9-th Scientific Conference Titanium and  its Alloys , Ti’2007, Gdańsk, 24-26 września , 2007, Advances in Materiale Science, 2007, 3, 1-5.
 • Skalski K.,Grygoruk R.,Domański J.,Haraburda M.,Borkowski P., Skoworodko J.: Komputerowo wspomagane projektowanie endoprotez stawów człowieka, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Jurata 19-23.09.2005, t.4, 197-206.
 • Skoworodko J., Skalski K., Cejmer W., Kwiatkowski K.: Analiza sztywności trzonów kręgosłupa z uwzględnieniem niejednorodności materiałowej ich struktury, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 28-31 sierpnia , 2007, Kubik J., Kurnik W., Nowacki W.K. (red.), 2007, PO xxx, 1-8.
 • Syczewska M., Grygoruk R., Pomianowski S., Skalski K.: Radial Head Endoprosthesis Functional Assessment, 16-the  Annual Meeting of ESMAC ( the European Society for Movement Analysis of Adults and Children), Athens, Grece, September 24-29, 2007, 2007, Płytka CD – ESMAC, str.1.
 • Syczewska M., Grygoruk R., Pomianowski S., Skalski K.: Ocena funkcjonalna stawu łokciowego pacjentów po wszczepieniu endoprotezy głowy kości promieniowej i po jej zespoleniu, Sympozjum: Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych, Warszawa, Instytut Pomnik-CZD, marzec 2006,1-3.
 • Syczewska M., Sowiński T., Kozłowski Z, Kwiatkowski K., Skalski K.: Movement Analysis – an Objective Tool for Assessment of Functional Patients’ Status – Hip and Knee Examples, 90-the Iternational Center of Biocybernetics Seminar: Biomechanics of Human-Machine Systems - Trends and Applications,Warsaw, December 7-10, 2006, Lecture Notes of the ICB Seminar , Warsaw, 2007, 77, 9-12.
 • Syczewska M., Sowiński T., Kwiatkowski K., Skalski K., Golnik R., Ocena funkcjonalna pacjentów kwalifikowanych do alloplastyki stawu biodrowego za pomocą ilościowej, obiektywnej analizy chodu, Materiały XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, maj 2005, 5-9.
 • Syczewska M., Sowiński T., Kwiatkowski K., Skalski K., Golnik R.: Assessment of functional efficiency after total hip replacement using gait analysis, The 79-th ICB Seminar on Biomechanics of Tissue,Computer Aided Surgery and Micromechanics, International Center of Biocybernetics, Warsaw, March, 69, 2005, 180-185.
 • Trzeciak Z., Skalski K., Sowiński T., Borkowski P.: Przydatność trójwymiarowego modelu geometrycznego w planowaniu operacji ortopedycznych kolana, Materiały XII  Konferencji   „Komputerowe  Wspomaganie Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji ”, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2008, 183-188.
 • Trzeciak Z., Skalski K., Sowiński T., Kałużyńska K., Borkowski P.: Przed i pooperacyjne planowanie zabiegu ortopedycznego stawu kolanowego i jego rehabilitacja, Materiały Konferencji „Majówka Młodych Biomechaników ”Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej , Politechnika Śląska, Gliwice 2008, 193-198.
 • Wróblewski G., Haraburda M., Pawlikowki M.: „Próba rekonstrukcji kości żuchwy”, Materiały konferencyjne z II Seminarium Naukowego Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej, Wisła 16.12.2005, Dział Małej Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005, 295-303.
 • Wróblewski G., Skalski K.: Modelowanie urazów kości twarzoczaszki, XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wrocław, 12-15 września , 2007, 2007, str. 323 (streszczenie), Płytka CD-XV’ KKBiIB, str.4.
 • Śnieżek L., Sawicki J., Ślęzak T.: Badania nośności połączeń wtłaczanych ze strefami odkształceń plastycznych przy zmiennym obciążeniu momentem skręcającym, Прогресс Транспортных Средств и Систем, Wołgograd, Rosja 20 – 23 IX 2005 r.
 
 
Top! Top!