18.10.2018.
 
 
Autorstwo monografii, podręcznika akademickiego,skryptu

  • Śnieżek L., Stępień S.: Trwałość zmęczeniowa rurociągu chemicznego z propagującym pęknięciem półeliptycznym, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2007, 136 stron.

  • Skalski K. (red.): Grafika Komputerowa, Modelowanie geometryczne – Laboratorium, skrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006 r.
 
 
Top! Top!