STRONA GŁÓWNA arrow DYDAKTYKA arrow Organizacja zajęć
17.12.2018.
 
 
Program i regulmin przedmiotu Grafika Komputerowa - Modelowanie dla MiBM

Nazwa przedmiotu:

Instytut prowadzący:

Instytut Mechaniki i Konstrukcji
Grafika Komputerowa - Modelowanie w systemach grafiki i CAD/CAM

Godziny zajęć tygodniowo według planu studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Projektowanie

VII

2

 

1

 

Powiązania z innymi przedmiotami

Programowanie komputerów, Grafika Inżynierska (AutoCAD)

Zakres wykładu

1. Przegląd systemów grafiki komputerowej. Sprzęt dla potrzeb grafiki. Grafika wektorowa i rastrowa. Procedury grafiki komputerowej. Formaty plików graficznych.

2. Elementy teorii modelowania geometrycznego – modelowanie krzywych i powierzchni: zapis parametryczny zagadnienia ciągłości, krzywe i powierzchnie w reprezentacji Beziera, B-spline i NURBS. Powierzchnie obrotowe, wyciągane i rozpinane.

3. Przekształcenia obiektów w przestrzeni 3D, współrzędne jednorodne, macierze przekształceń. Reprezentacje powierzchni i brył, modelowanie ich cech. Zasady cieniowania.

4. Podstawowe zasady obrazowania powierzchni i brył w grafice komputerowej. Metody wizualizacji, wyznaczanie linii powierzchni niewidocznych, modelowanie barw, oświetlenia, cieniowania, nakładanie tekstury. Fraktale.

5. Biblioteka Open GL, programy CorelDraw/Dream, 3D StudioMax,

6. Przegląd systemów CAD/CAM ich integracja i oprogramowanie. Projektowanie parametryczne. Modelowanie geometryczne, podstawowe moduły. Modelowanie krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe. Standardy wymiany danych geometrycznych.

Literatura do zajęć wykładowych

[1] Lansdown J.: Grafika komputerowa, WNT, Warszawa, 1990,

[2] Angell I.O.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 1988,

[3] Foley J. Van Dam A., Hughes J.F., Philips R.L.: Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 1995,

[4] Pavlidis T.: Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987,

[5] Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, warszawa, 1990,

[6] Kudrewicz J.: Fraktale i chaos, PWN, Warszawa, 1993,

[7] Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, Warszawa, 2000,

[8] Piegl L., Tiller W.: The NURBS Book, Springer, Berlin, 1995,

[9] Hawkes B.: The CAD/CAM Process, Pitman Publ., 1988,

[10] Mortenson, M.E.:Geometrical modelling, John Willey & Sons, New York, 1985.

[11] Farin G. E.: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1995,

[12] Zabrodzki J. (red): Grafika komputerowa. Metody narzędzia, WNT 1994,

[13] Karlins D.: Poznaj CorelDraw/…CorelDream 3D, Intersafland, 1999,

[14] Elliott S.: 3D Studio MAX, Helion, 1997,

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Ćw. 1: Wprowadzenie do systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD – ćwiczenie z użyciem systemów: ProENGINEER, SolidWorks.

Ćw. 2: Modelowanie geometryczne obiektów rekonstruowanych za pomocą techniki współrzędnościowej CMM.

Ćw. 3: Przetwarzanie obrazów tomograficznych CT (formaty: DICOM, BMP; konwersja danych).

Ćw. 4: Modelowanie geometryczne obiektów rekonstruowanych za pomocą CT.

Ćw. 5: Modelowanie bryłowe złożonych obiektów konstrukcyjnych w systemie

Pro ENGINEER, SolidWorks (modele i segmenty powierzchniowe oraz ich łączenie),

Ćw. 6: Projektowanie i wytwarzanie modeli fizycznych z zastosowaniem technologii SLA.

Ćw. 7: Projektowanie i wytwarzanie prototypów obiektów konstrukcyjnych w systemie CAD/CAM.

Ćw. 8: Ćwiczenie z użyciem programów 3D Studio Max, Corel Draw.

Literatura:

[1] Marciniak K., Putz B., Wojciechowski J.: Obróbka powierzchni krzywoliniowych na frezarkach sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1988,

[2] Kowalski H.: Metody obrazowania w diagnostyce medycznej, Dział Wydawnictw, Akad. Medyczna, Warszawa, 1995,

[3] Ratajczak E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa, Ofic. Wydaw. Pol. Warszawska, Warszawa, 1994,

[4] Shah R.: Sterowanie numeryczne obrabiarek, WNT, Warszawa, 1975,

[6] Karlins D.: Poznaj CorelDraw/…CorelDream 3D, Intersafland, 1999,

[7] Elliott S.: 3D Studio MAX, Helion, 1997,

[8] Kapiński S.: Kształtowanie elementów nadwozi samochodowych, WKŁ, Warszawa, 1996,

[9] Pro Engineer - User Guide,

[10] SolidWorks - User Guide.

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:

Ćw. 1 Domański J., Skoworodko J.

Ćw. 2 Wróblewski G., Haraburda M.

Ćw. 3 Haraburda M., Domański J.

Ćw. 4 Pawlikowski M., Haraburda M., Skoworodko J.

Ćw. 5 Domański J., Pawlikowski M., Skoworodko J.

Ćw. 6 Plewicki J., Haraburda M.

Ćw. 7 Wróblewski G., Pawlikowski M.

Ćw. 8 Wróblewski G., Skoworodko J.

 
 
Top! Top!