23.01.2019.
 
 

Imię i nazwisko:

Grzegorz Wróblewski

Adres, e-mail:

Politechnika Warszawska,

Wydział Inżynierii Produkcji.
Instytut Mechaniki i Konstrukcji,
Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

tel.: (+48 22 234 84 44)

gwroblew@wip.pw.edu.pl        

Stanowisko:

Adiunkt

Wykształcenie:

1986 –1989 Technikum Mechaniczne w Kolnie,

1989 –1994 Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny,

1997 – 2001 studia doktorancie, Politechnika Warszawska

Stopnie i tytuły naukowe:

1994 – mgr inż., Politechnika Białostocka

2001 – dr inż., Politechnika Warszawska

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:

1994 – 1997 – asystent, Politechnika Białostocka

1999 – 2001 – asystent (1/2 etatu), Politechnika Warszawska

od 2001 – adiunkt, Politechnika Warszawska

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Zapis Konstrukcji (wykłady, projekt)

Podstawy Konstrukcji Maszyn - projekt

Projektowanie i Wytwarzanie w Systemie CAD/CAM/CAE (wykład)

Podstawy Modelowania Matematycznego (wykład)

Grafika Komputerowa (wykład, laboratorium)

Nagrody i wyróżnienia

nagroda JM Rektora PW – 1998, 2003

Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjne

 

Wybrane publikacje:

  • Pawlikowski M., Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Skalski K., Wróblewski G.: Application of integrated CAD/CAE systems in the process of hip joint reconstruction, Computer-aided Production Engineering CAPE 2003, ed. Joseph McGeough, Edinburgh, 18-19 March 2003, Professional Engineering Publishing Limited, London and Bury St Edminds, UK, pp. 199-207.
  • Skalski K., Wróblewski G. i inni: Dydaktyka w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Mater. XXI Sympozjon PKM, Ustroń-Zawodzie, 22-26.09.2003, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, z. 8, str.
    85-92.
  • Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Pawlikowski M., Skalski K., Skoworodko J., Wróblewski G. The Influence of loading conditions on remodeling precesses in normal and implanted hip joint, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Poznań, 24-26 wrzesień 2003, Proc. International Conference BIOMECHANICS 2003, v.5, Supp. 1, pp. 93-100.
  • Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Domański J., Pawlikowski M., Skalski K.R., Wróblewski G.: Adaptation processes of bone tissues of normal and reconstructed human hip joint subjected by loading forces, ESB 2004, Hertogenbosch, 4-7 July 2004 (poster).
  • Haraburda M., Pawlikowski M., Wróblewski G: Próba odtworzenia kości żuchwy po przebytej chorobie onkologicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna "Ergonomia niepełnosprawnym", MKEN'2005, Łodź, 17-18 listopada 2005r., 6 stron – w druku.
  • Wróblewski G., Haraburda M., Pawlikowski M.: Próba rekonstrukcji kości żuchwy, II Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki i Konstrukcji WIP PW, Wisła, 16 grudnia 2005r., str. 295-303.
  • Wróblewski G., Skalski K.: Properties of surface layer generated by new combined process of burnishing and nitriding, Surface Engineering, 2006, vol. 22, no 2, 138-146.

Języki     

rosyjski – komunikatywny,

angielski – komunikatywny

Zainteresowania:   

historia, lotnictwo, piłka nożna, paleontologia

 
 
Top! Top!