17.12.2018.
 
 


Imię i nazwisko:Grzegorz Niździński
Adres, e-mail:Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechanikii Konstrukcji, Zakład Konstrukcji Mechanicznych i Inżynierii Biomedycznejul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, pokój NT 202tel. (+48 22) 234 8685 nizdzinski@wp.pl
Stanowisko:Starszy wykładowca
Wykształcenie:

·   1979 Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny

·   1990 Studium Pedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie)

·   1997 Podyplomowe Studia Informatyki (Uniwersytet Warszawski)

·   2002 Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

·   2003 Kurs administrowanie pracownią komputerową

·   2003 Certyfikat ukończenia kursu AutoCAD (Autodesk)

Stopnie i tytuły naukowe:mgr inż.
Zainteresowania zawodowe:Dyscyplina naukowa: Mechanika, Budowa i eksploatacja maszynSpecjalność naukowa: Podstawy konstrukcji maszyn, Grafika inżynierska, Normalizacja, Komputerowe wspomaganie projektowania, Informatyka.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:Ćwiczenia projektowe z Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rysunku technicznego, Zapisu konstrukcji, Grafiki inżynierskiej.
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:Autor i współautor wniosków racjonalizatorskich z zakresu konstrukcji maszyn rolniczych.Opracowanie i wdrożenie kilku programów komputerowych wspomagających projektowanie maszyn.
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjne

Opracowanie algorytmów dydaktycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie maszyn.Opracowanie instrukcji i pomocy do posługiwania się programami komputerowymi.Opracowanie programów komputerowych wspomagających prace projektowe:

·   dźwigarów kratowych,

·   połączeń wpustowych i wielowypustowych,

·   kół przekładni zębatych,

·   przekładni planetarnych,

·   wałów maszynowych. 

Wybrane publikacje:

·   Niździński G., Sawicki J.: Dydaktyczny program komputerowy do obliczania wytrzymałości kół zębatych XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Ustroń 2003. ATH Bielsko-Biała Zeszyty naukowe seria 5 zeszyt nr 8 tom 2, 2003, str. 151-162

·   Jasiński J., Niździński G., Sawicki J.: Programy komputerowe wspomagające proces dydaktyczny projektowania przekładni zębatych, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia - Jurata 19 – 23 IX 2005 r.

·   Niździński G., Śnieżek L.: Program komputerowy do wspomagania nauczania teorii uzębienia i zazębienia kół zębatych ewolwentowych, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia - Jurata 19 – 23 IX 2005 r.

·   Śnieżek L., Niździński G., Grzelak K.: Komputerowe wspomaganie projektowania kół zębatych ewolwentowych, Прогресс Транспортных Средств и Систем, Wołgograd, Rosja 20 – 23 IX 2005 r.

Języki      rosyjski, niemiecki – komunikatywny
Zainteresowania:    Informatyka, elektronika, turystyka.
 
 
Top! Top!