23.01.2019.
 
 
Publikacje w czasopismach PDF Drukuj Email
 • Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable Non-invasive Endoprostheses for Growing Patients, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2006, 26,1, 93-101.

 • Borkowski Pa., Borkowski P., Dietrich M., Domański J., Grygoruk R., Haraburda M., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Skoworodko J., Szymczak B.: Designing and Manufacturing of Customized Human Bone Endoprostheses and Orthosis Devices, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2007, Vol. 27, No. 1/2, 95-104.

 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Pawlikowski M.: Influence of remodeling, stimulating factor selection on bone density distribution in pelvic bone model, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2006, 8, 2, 119-126.

 • Dietrich M., Kędzior K., Borkowski  P., Krzesiński G., Skalski K., Zagrajek T.:  A nonliner analysis of the human vertebral column and medical recommedations that follow,  Bull. of the Polish Academy of  Science, Technical Sciences, v.53, No.3, 2005,179-194.

 • Domański J., Imielińska C., Skalski K., Kwiatkowski K., Sowiński T.: Evaluation of automated segmentation of hip joint in revision arthroplasty, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, V. 2, 2007, 268-272.

 • Grygoryk R., Syczewska M., Kędzior K., Skalski K.: Design and Verification of Radial Head Endoprosthesis with Highly Functional Properties, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006, Zeszyt nr 26, 133-137, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2006.

 • Haraburda M., Pawlikowski M., Wróblewski G.: Próba odtworzenia kości żuchwy po przebytej chorobie onkologicznej, Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź, 2005, 164-172.

 • Iwaszko J., Plewicki J.: Wpływ skręcenia broni podczas celowania na położenie średniego punktu trafienia. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej vol. LVI, 3 (647), lipiec-sierpień wrzesień 2007, 197 – 209.

 • Lindemann Z., Skalski K., Włosiński W., Zimmerman J.: Thermo-mechanical phenomena in the process of inertia friction welding of Al2O3 ceramics and aluminium, Bulletin of Polish Academy of Science -Technical Sciences, 2006, 54, 1, 1-8.

 • Pawlikowski M., Klasztorny M., Skalski K.: Studies on constitutive equation modelling of bone tissue, Acta of Bioengineering and Biomechanics, v.10, No.3, 2008, 1-18.

 • Piszczatowski S., Okoński M., Skalski K.: Komputerowe modelowanie porażennego stawu biodrowego na podstawie danych tomograficznych, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2006, 8, 6, 1-10.

 • Samolczyk-Wanyura D., Wróblewski G.: Numerical study of the upper part of the face displacements using finite element method, Czasopismo Stomatologiczne, Sierpień 2007, Tom LX, Zeszyt 8, 503-518.

 • Skalski K., Kwiatkowski K., Domanski J., Sowinski T.: Computer-aided reconstruction of hip joint in revision arthroplasty. Journal of Orthopedics and Traumatology 2006, 7, 72-79.

 • Skoworodko J., Skalski K., Cejmer W., Kwiatkowski K., Rokicki G., Parzuchowski P.: Badania nad właściwościami mechanicznymi cementu kostnego zawierającego monomery metakrylowe dla potrzeb wertebroplasyki, Przegląd Lekarski, 2007, 2, 11-19.

 • Skoworodko J., Skalski K., Cejmer W., Kwiatkowski K.: Preoperative plannig and post- operative estimation of vertebroplasty using CT/CAD/CAE systems, Acta of Bioengineering and Biomechanics, v.10, No. 2, 2008,15-22.

 • Śnieżek L., Goss Cz., Maj Ł.: Trwałość zmęczeniowa połączeń spawanych rurociągów chemicznych w ujęciu odkształceniowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika nr 304/2005, z. 82, 315-322.

 • Śnieżek L., Goss Cz., Mazur A.: Experimental and Theoretical Investigations of Fatigue Life of Chemical Pipelines, Archives of Civil Engineering, 2007, LII,I,2007, 75-84.

 • Śnieżek L., Małachowski J.: Analysis of stress and strain concentrations in notched members made of alloys D16 and 1460, Technical Sciences, 2006, No. 9, 95 110.

 • Śnieżek L., Mierzyński J., Torzewski J.: Analiza propagacji pęknięć półeliptycznych w stali austenitycznej z wykorzystaniem metody spadku potencjału, Biuletyn WAT, 2007, Vol. LVI, No. 1(645), 259-272.

 • Śnieżek L., Mierzyński J., Torzewski J.: Zastosowanie metody spadku potencjału do badań rozwoju pęknięć półeliptycznych, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe. Mechanika. Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego. z. 217. 2007, 127-132.

 • Śnieżek L., Mizera J.: Propagacja pęknięć zmęczeniowych w modelowych stopach Al.-Li. Inżynieria Materiałowa, Nr 6 (148) Rok XXVI Listopad-Grudzień 2005, 784-790.

 • Śnieżek L., Niździński G., Grzelak K.: Oprogramowanie wspomagające obliczenia kół zębatych ewolwentowych z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu zębów, Przegląd Mechaniczny, 2006, No. 5, 11-13.

 • Śnieżek L., Stępień S., Kulec P.: A probabilistically approached forecast of the fatigue life of notched members, Technical Sciences, 2006, No. 9, 79-94.

 • Śnieżek L.: Fatigue resistance elements industrial pipeline with propagation semi-elliptical fatigue crack, Scientific Journal of the Ternopil state Technical University, 2008, No 2, 13-20.

 • Sowiński T., Skalski K., Kwiatkowski K., Borkowski P.: Modelowanie i wirtualna symulacja zabiegu operacyjnego w uszkodzeniach stawu kolanowego, Chirurgia kolana  Artroskopia Traumatologia Sportowa, 2006, 3, 4, 49-54.

 • Syczewska M., Skalski K., Pomianowski S., Szczerbik E.: Functional outcome following the implantation of the modal/ bipolar radial head endoprosthesis. Preliminary results, Acta of Bioengineering and Biomechanics, v.10, No. 2, 2008, 43-49.

 • Trzeciak Z., Pietrkiewicz D., Skalski K., Kałużyńska K., Ślaczka J.: Wirtualna symulacja zabiegu operacyjnego w uszkodzeniach stawu kolanowego, Przegląd Lekarski, 2007, 2, 1-10.

 • Włosiński W., Chmielewski T., Zimmerman J.: Technology for bonding elastic materials (ceramics of Al2O3, AIN, SiC, Si3N4, TiN) with plastic materials (steels, intermetallics, composites) using friction,  Selected Research Findings of an Innonatine Nature, Polish Universities and Institutes of  the Polish Academy of Sciences, 2007, 11.

 • Włosiński W., Zimmerman J.: The analysis of thermo-mechanical and diffusion phenomena in the process of ceramic- metal friction welding, Archives of Materials and Science, 2006, Vol. 27, No.1, 5-27.

 • Wróblewski G., Skalski K.: Investigation of the properties of a surface layer generated in the new joined process of burnishing and nitriding, Surface Engineering, 2006, 22,  2, 138-146.

 • Wróblewski G., Skalski K.: Properties of surface layer generated by new combined process of burnishing and nitriding, Surface Engineering, 2006, v. 22, No. 2, 138-146.

 • Zimmerman J., Majewski T., Rymuza Z.: Modelling of the nanoindentation process of ultrathin films, Zeitschrift fur Metallkunde, 2005, 18252, no. 11, 1296-1300.

 • Zimmerman J.: Rozkłady temperatur w procesie zgrzewania tarciowego ceramiki Al2O3 z aluminium, Przegląd Spawalnictwa, 2005 nr 9, 17-20.

 • Zimmerman J.: Zjawiska termo-mechaniczne w procesie zgrzewania tarciowego ceramiki Al2O3 z aluminium, Przegląd Spawalnictwa 2005 nr 10, 32-34.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!