17.12.2018.
 
 
PDF Drukuj Email


 
Imię i nazwisko:Julian Sawicki
Adres, e-mail:Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Zakład Konstrukcji Mechanicznych i Inżynierii Biomedycznej
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, pokój NT 202
tel. (+48 22) 234 8685
 
julsaw@wp.pl
Stanowisko:starszy wykładowca
Wykształcenie:1973 Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny-Technologiczny
1975 Podyplomowe Studium Pedagogiki (Politechnika Warszawska)
1983-1985 Centralny Kurs Normalizacyjny i Kurs Międzynarodowej Działalności   Normalizacyjnej
1997 Podyplomowe Studia Informatyki ( Uniwersytet Warszawski)
Stopnie i tytuły naukowe:1973 Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Technologiczny – mgr inż.
2009 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny – doktor inżynier
Zainteresowania zawodowe:Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność naukowa: Podstawy konstrukcji maszyn
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:Wykłady: Projektowanie nowego wyrobu. Projektowanie części maszyn.
Ćwiczenia i projektowanie: Ćwiczenia projektowe z Podstaw konstrukcji maszyn, Grafiki inżynierskiej, Projektowania nowego wyrobu. Projektowania elementów maszyn.
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:Autor i współautor Polskich Norm i konstrukcji zespołów zunifikowanych z zakresu maszyn do obróbki plastycznej metali.
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjne
  • Opracowywanie algorytmów dydaktycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie i programów nauczania
  • Prace organizacyjne Podyplomowego Studium Inżynierii Ortopedycznej
  • Badania zmęczeniowe połączeń wciskowych.
Wybrane publikacje: 1.   Misiak J., Sawicki J. Stateczność płaskich układów kratowych z uwzględnieniem tolerancji wykonania. V Konferencja Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, Wrocław 1981
2.   Misiak J., Sawicki J. Analiza wpływu mimośrodowości przyłożenia obciążenia na wartość siły krytycznej i nośnej dźwigarów płaskich. Przegląd Mechaniczny 1/85,
3.   Ankiewicz A., Lewiński J., Misiak J., Nita  Zb., Sawicki  J., Obliczenia wytrzymałościowe przepychaczy. Biuletyn IOS nr 3 1976
4.   Goss Cz., Sawicki J., Śnieżek L., Ślęzak T.: „Badania nośności stożkowych połączeń wciskowych z uwzględnieniem stref odkształceń plastycznych”, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia – Jurata 2005.
5.   Goss Cz., Sawicki J., Śnieżek L., Ślęzak T.: „Analiza doświadczalna trwałości zmęczeniowej stożkowych połączeń wtłaczanych”, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT  Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, WAT- WSEiZ, Rynia 22 -24 czerwiec 2005.
6.   Jasiński J., Niździński G., Sawicki J.: „Programy komputerowe wspomagające proces dydaktyczny projektowania przekładni zębatych”, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia - Jurata 19 – 23 IX 2005 r.
7.   Śnieżek L., Sawicki J., Ślęzak T.: „Badania nośności połączeń wtłaczanych ze strefami odkształceń plastycznych przy zmiennym obciążeniu momentem skręcającym”, Прогресс Транспортных Средств и Систем, Wołgograd , Rosja 20 – 23 IX 2005 r.
8.   Goss C., Sawicki J., Śnieżek L.,(2007): Analiza doświadczalna naprężeń w stożkowych połączeniach wciskowych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów – Przemyśl, t.2,s.38-45.
9.  
Sawicki J., Śnieżek L., Zimmerman J., (2009): Analiza naprężeń w tulei podczas realizacji stożkowego połączenia wciskowego, Biuletyn WAT (w druku).
Języki      rosyjski – znajomość czynna, angielski  - słaba
Zainteresowania:    turystyka.
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!