11.12.2018.
 
 
PDF Drukuj Email
Imię i nazwisko:Roman Grygoruk

Adres, e-mail:Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Konstrukcji,
ul Narbutta 85, 02-524 Warszawa

tel. 022 234 86 85, pokój NT202
r.grygoruk@wip.pw.edu.pl
Stanowisko:asystent, doktorant
Wykształcenie:1997, Technikum Mechaniczne w Hajnówce:technik mechanik w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn;
2002, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny:mgr inż. w specjalności Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna;
od 2002 Studium Doktoranckie, Politechnika Warszawska.
Stopnie i tytuły naukowe:mgr inż.
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:2000, Miesięczna praktyka zawodowa w firmie MEDGAL w Księżynie  koło Białegostoku;
2001, Miesięczna praktyka zawodowa w firmie Salony Ortopedyczne w Gdyni;
2002, Praktyka zawodowa w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego (prowadzenie badań pacjentów i wykonywanie zaopatrzenia) w firmie ORTHOTECH w Białymstoku
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:w zakresie: podstaw konstrukcji maszyn, zapisu konstrukcji, grafiki inżynierskiej, grafiki komputerowej
Nagrody i wyróżnieniaNagroda Ministra Edukacji i Sportu (zespołowa) za „Zastosowanie współczesnych technik inżynierskich w ortopedii”, 2005
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:Endoproteza głowy kości promieniowej stawu łokciowego, A. Baranowski, R. Grygoruk, K. Kędzior, S. Pomianowski, K. Skalski, Zgłoszenie patentowe UPRP nr P-378016, Politechnika Warszawska, 2005 r.
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjnebiomechanika stawu łokciowego,konstrukcja endoprotezy głowy kości promieniowej stawu łokciowego i jej specjalistycznego instrumentarium
Wybrane publikacje: 1. Grygoruk R., Syczewska M., Kędzior K., Skalski K.: Design and Verification of Radial Head Endoprosthesis with Highly Functional Properties, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006, Zeszyt nr 26, str. 133-137, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2006,.

2. Syczewska M., Grygoruk R., Pomianowski St., Skalski K., Ocena funkcjonalna stawu łokciowego pacjentów po wszczepieniu endoprotezy głowy kości promieniowej i po jej zespoleniu, Sympozjum „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, 03.03.2006

3. Grygoruk R., Kędzior K., Skalski K.: Projektowanie i badanie nowej konstrukcji endoprotezy głowy kości promieniowej o podwyższonych właściwościach funkcjonalnych,  I Kongres Mechaniki Polskiej, 2007,  płyta CD –KMP, J.Kubik, W.Kurnik, W.K. Nowacki (red.), 8 str.,

4. Pa. Borkowski, P. Borkowski, M. Dietrich, J. Domański, R. Grygoruk, M. Haraburda, K. Kędzior, M. Pawlikowski, K. Skalski, J. Skoworodko, B. Szymczak, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Designing and Manufacturing of Customized Human Bone Endoprostheses and Orthosis Devices, 2007, Vol. 27, No. 1/2, pp. 95-104.

5. Grygoruk R., Skalski K.: Ocena funkcjonalności nowej konstrukcji endoprotezy głowy kości promieniowej, MECHANIKA W MEDYCYNIE IX, Materiały Konferencyjne pod red. M. Korzyńskiego i J. Cwanka, 2008, str. 63-69, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej.

Języki      angielski, rosyjski,
Zainteresowania:    motoryzacja, fotografia, PKM
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!