23.01.2019.
 
 
PDF Drukuj Email


Imię i nazwisko:Jolanta Zimmerman
Adres, e-mail:PW, WIP, IMiP; tel (+48)0 22 660 8282 jolz@wip.pw.edu.pl      
Stanowisko:adiunkt
Wykształcenie:1971 – 1977 - Wydział Mechaniczny - Technologiczny PW
1978 – 1980 - Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Instytut Nauk Ekonomiczno -Społecznych PW
1978 -  kurs III stopnia „Ultradźwiękowe badania materiałów” - Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie
Stopnie i tytuły naukowe:magister inżynier- praca magisterska obroniona w 1977r. na Wydziale Mechanicznym - Technologicznym (obecnie WIP) Politechniki Warszawskiej
doktor nauk technicznych – praca doktorska obroniona w 2006r na Wydziale Inżynierii Produkcji PW
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:·   1977-1978 – Politechnika Warszawska, asystent stażysta w Instytucie Mechaniki Technicznej
·   1978-1979 – Politechnika Warszawska, asystent w Instytucie Mechaniki Technicznej
·   1979-1990 – Politechnika Warszawska, starszy asystent w Instytucie Mechaniki Technicznej, w trakcie 3-letni urlop wychowawczy
·   1990-1994 – Politechnika Warszawska, wykładowca w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji
·   1994 -2006  – Politechnika Warszawska, starszy wykładowca w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji
·   od 2007 - Politechnika Warszawska, adiunkt w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:Zapis Konstrukcji, Grafika Inżynierska, Podstawy Konstrukcji Maszyn – projektowanie, Projektowanie Nowego Wyrobu
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:Opracowania związane z badaniem wpływu geometrii na wytrzymałość połączeń klejowych z wykorzystaniem MES.
Zadania związane z modelowaniem zderzeń mas poruszających się z dużymi prędkościami, którym towarzyszą duże deformacje, zagadnienia kontaktu i penetracji (MES w programach PAM SHOCK, AUTO-DYNA)
Badania w zakresie analizy zjawisk termo-mechanicznych i dyfuzyjnych w procesie zgrzewania tarciowego ceramiki z metalem.
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjneWytrzymałość połączeń klejowych na podłożu metalicznym (badanie właściwości kleju, wyznaczanie wytrzymałości warstwy kleju, badanie wpływu parametrów geometrycznych na wytrzymałość złącza płaskiego i cylindrycznego)- prace wykonywane w ramach grantu badawczego (1996-2000)
Badania wytrzymałościowe układów dynamicznych
  pracujących w warunkach ekstremalnych (obciążenia podczas strzału i przebicia).
Modelowanie procesów penetracji
 płyt pancernych - prace wykonywane w ramach:
- projektu celowego Nr4433-148276/C-T00/99 (1999-2001)
- strategicznego Projektu Rządowego Loara (1999-2001)
Modelowanie naprężeń i odkształceń pocisku podczas ruchu w lufie. Modelowanie procesu penetracji i celu przestrzennego: –prace badawczo rozwojowe projektu celowego nr 380/BO/B pn. (2008-2010)
Wybrane publikacje:
 • Zimmerman J., Lindemann Z.,  Modelowanie procesu zgrzewania tarciowego; referat XXII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata, 2005 (str.317-324)
 • Lindemann Z., Zimmerman J., Cybula L., Problemy modelowania procesu penetracji ciał stałych przy dużych prędkościach uderzenia; referat XXII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata, 2005 (str.227-234)
 • Zimmerman J.,  Rozkłady temperatur w procesie zgrzewania tarciowego ceramiki Al2O3 z aluminium; Przegląd Spawalnictwa nr 9, 2005 (str.17-20)
 • Zimmerman J., Zjawiska termo-mechaniczne w procesie zgrzewania tarciowego ceramiki Al2O3 z aluminium; Przegląd Spawalnictwa nr 10, 2005 (str. 32-34)
 •  Zimmerman J., Majewski T., Rymuza Z., Modelling of the nanoindentation process of ultrathin films; Zeitschrift fur Metallkunde, 2005, 11, 18252, pp. 1296-1300
 • Lindemann Z., Skalski K., Zimmerman J., Włosinski W., Thermo-mechanical phenomena in process of friction welding of corundum ceramics and aluminium; Biulletin of the Polish Academy of Sciences, vol.54,No.1,2006 pp. 1-8
 • J. Zimmerman, W. Włosinski, The analysis of thermo-mechanical and diffusion phenomena in the process of ceramic- metal friction welding, Archives of Materials and Science, Vol. 27, No.1, pp. 5-27, 2006
 • Włosinski W., Chmielewski T., Zimmerman J., Technology for bonding elastic materials (ceramics of Al2O3, AIN, SiC, Si3N4, TiN types) with plastic materials (steels, intermetallics, composites) using friction Selected Research Findings of an Innovative Natures, Polish Universities and Institutes of the Polish Academy of Sciences, 2007, pp 11
 • Zimmerman J., Wlosinski W., Lindemann Z.,·Thermo-mechanical and diffusion modelling in the process of ceramic-metal friction welding, Journal of Materials Processing Technology, 209, 2009  pp. 1644-1653
 • Zimmerman J., Śnieżek L., Analiza numeryczna nośności stożkowych połączeń wtłaczanych, Acta Mechanica et Automatica, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 2009, str 130-132
 • Gliha V., Śnieżek L., Zimmerman J., Analiza numeryczna odkształcenia i naprężenia w strefie złącza spawanego rurociągu przemysłowego, Biuletyn WAT, LVIII, Nr 2, 2009, str. 85-101
 • Zimmerman J., Wlosinski W., Lindemann Z., Thermo-mechanical Modeling of Friction Welding (Nov 30, 2009) 2009 Tech Briefs, zamieszczono wynik symulacji na stronie internetowej firmy ADINA http://www.adina.com/newsgH61.shtml
 • Sawicki J., Śnieżek L., Zimmerman J., Analiza naprężeń w tulei podczas realizacji stożkowego połączenia wciskowego, Biuletyn WAT, LIX, Nr1, 2010, str. 179-195
 • Sniezek L., Zimmerman J., Zimmerman A., The carrying capacity of conical interference-fit joints with laser reinforcement zones, Journal of Materials Processing Technology, 210 (2010), pp. 914–925
 • Lindemann Z., Zimmerman J., Wpływ rozmieszczenia lotek na wytężenie korpusu 35 mm pocisku typu szrapnel, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2 (2), 2010, str. 27-34
 • Zimmerman A., Sniezek L., Zimmerman J., Analiza nośności połączeń wtłaczanych ze strefami laserowego wzmocnienia, Mechanik, 10, 2010, str.724-728
Nagrody

2007 – nagroda indywidualna stopnia III  J.M. Rektora za osiągnięcia naukowe

Języki     

język angielski znajomość dobra, język rosyjski -słaba

Zainteresowania:    alpejskie narciarstwo zjazdowe, wycieczki rowerowe, ćwiczenia aerobowe, podróże
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Top! Top!