23.01.2019.
 
 
PDF Drukuj Email

Imię i nazwisko:Marek Pawlikowski
Adres, e-mail:Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Konstrukcji, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa; tel.234 8444; mpawlik1@wip.pw.edu.pl        
Stanowisko:adiunkt
Wykształcenie:1989-1993 liceum ogólnokształcące,
1993-1999 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska,

1999-2004 studia doktoranckie, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska,

kursy:
First Certificate in English, Certificat de Langue Française
Stopnie i tytuły naukowe:Mgr inż. 1999, dr inż. 2004
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:1997-1998 staż w Kingston University, Londyn, Wielka Brytania
1998-1999 staż na Université Paris XII, Paryż, Francja

Od października 2000 pracownik Instytut Mechaniki i Konstrukcji PW
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:Statyka, Kinematyka, Dynamika, Podstawy Wytrzymałości Materiałów, Wytrzymałość Elementów Maszyn, Mechatronika – laboratorium, Grafika Komputerowa – laboratorium, Systemy CAD – ProENGINEER.
Nagrody i wyróżnienia Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation,
The Research Prize For The Year 2001 Stypendium Konferencyjne przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej,
II edycja 2003 The Young Researcher Fellowship Award for exemplary research in computational mechanics, Massachusetts Institute of Technology, USA –
2003 Nagroda Zespołowa st. III J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2002 
Stypendium tygodnika „Polityka” przyznawane młodym naukowcom – „Zostańcie z nami” – 2004  
Stypendium Konferencyjne przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, II edycja 2005
Nagroda Indywidualna st. II J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2004
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjneWspółautor skryptu „Grafika Komputerowa. Modelowanie Geometryczne – Laboratorium”
Wybrane publikacje:1. Pawlikowski M., Skalski K., Haraburda M., Process of hip joint prosthesis design including bone remodeling phenomenon, Computers and Structures, Vol. 81 (8-11), 887-893, 2003;
2. Skalski K., Pawlikowski M., Projektowanie endoprotezy stawu biodrowego z uwzględnieniem zjawiska funkcjonalnej adaptacji kości, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna – PAN, t. 5: Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 995-1025, 2004;
3. Skalski K., Ślósarczyk A., Pawlikowski M., Mikoś M., Paszkiewicz Z., Badania własności pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez, Polski Biuletyn Ceramiczny PAN „Ceramika”, Vol. 66/2, 1016-1022, 2001;
4. Kwiatkowski K., Cejmer W., Sowiński T., Skalski K., Pawlikowski M., Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina Moore’a, Lekarz Wojskowy, t. 78, nr 2, 81-84, 2002;
5. Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Zagrajek T., Are Customised Endoprostheses the Future of Human Joint Arthroplasty?, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, 22-33, 2004.
6. Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Expandable Non-invasive Endoprostheses for Growing Patients, Lecture Notes of the ICB Seminars, Vol. 66 , 71-79, 2005;
7. Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Pawlikowski M., Skalski K., Skoworodko J., Wróblewski G., The influence of loading conditions on remodeling processes in normal and implanted hip joint, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, Suppl. 1, 93-100, 2003
8. Ślósarczyk A., Pawlikowski M., Skalski K., Hydroxyapatite coatings - properties and technologies, Lecture Notes of the ICB Seminars, Vol. 59, 30-37, 2003
9. Pawlikowski M., Skalski K., Mikoś M., Properties and technology of spraying bioceraimc coatings on prostheses, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4 Suppl. 1, 692-693, 2002
10.  Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Expandable Non-invasive Endoprostheses for Growing Patients, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 26, No.,1, pp. 85-93, 2006
Języki     

J. angielski – biegle w mowie i piśmie

j. francuski – biegle w mowie i piśmie
j. hiszpański – st. średnio-zaawansowany w mowie i piśmie
Zainteresowania:    Literatura, wędkarstwo, podróże.
 
« poprzedni artykuł
 
Top! Top!