PolishEnglish
 

Tematyka:

1. Biomechanika Ogólna: metody teoretyczne i doświadczalne biomechaniki, analiza, modelowanie i symulacja układów bimechanicznych.
2. Biomechanika Inżynierska, Ortopedyczna i Rehabilitacyjna: manipulatory i roboty medyczne i rehabilitacyjne, parapodia i ortezy, projektowanie i analiza inżynierska stabilizatorów i implantów. 
3. Biomechanika Medyczna: lokomocja i manipulacja w normie, patologii i rehabilitacji, biotribologia, osteosynteza i osteointegracja w implantologii, funkcjonalna elektrostymulacja.
4. Biomechanika Sportu: analiza obciążeń układu ruchu, ocena stanu wytrenowania, optymalizacja techniki i taktyki sportowej.
5. Biomechanika Pracy: układy człowiek - maszyna, biomechanika w ergonomii, biomechanika impaktów, biomechanika sądowa.

Zaproszeni wykładowcy:

Peter WESTERHOFF - Julius Wolf Institut (Niemcy) - Loads acting in the knee and hip joint: Are the test standards for joint implants critical enough?
Stephen COWIN - The City College, New York (USA) - Fabric dependence of bone ultrasound measurements.
Walter HERZOG - University of Calgary (Kanada) - Muscles: the forgotten tissue in orthopaedics biomechanics.
Celina IMIELIŃSKA - Columbia University (USA) - What You See Is What You Get - From Imaging, to Biomechanics, to Better Medicine.
Karol MILLER - The University of Western Australia (Australia) - Biomechanics of the Brain for Computer-Integrated Surgery.
Patrick PRENDERGAST - Trinity College University of Dublin (Irlandia) - Simulation of mechano regulated cellular processes in bioengineering design.
Caroline STEWART - RJ& AH Orthopaedic & District Hospital (Wielka Brytania) - The Biomechanics of Pathological Gait - from Muscle to Movement.
Jos VANDER-SLOTEN - Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) - Biomechanical models and measurements add to the quality of surgery.
Krzysztof KĘDZIOR (Polska) - (Polska) - Designinig and Manufacturing of Customised Human Bone Endoprosthehis and Orthopaedic Devices.
Stanisław POMIANOWSKI - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika chirurgii urazowej narządu ruchu i ortopedii (Polska) - Elbow Prostheses - types, indications, posibilities