Nie ma innowacji bez konsultacji

Zwiększenie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Misje uniwersytetu

OECD

Transfer technologii w Paryżu

Wzornictwo a innowacje

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech wschodnich

UNIDO promuje inwestycje i technologie

Szybkie prototypowanie

Studia podyplomowe na NUS

Kształtowanie strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw i placówek naukowych

Park technologiczny Berlin Adlershof

Modele procesów decyzyjnych

OWZ: Centrum współpracy wschód-zachód w Berlinie

Przyrządy pomiarowe Grundig Instrument

Zastosowanie włókien węglowych i aramidowych

Leonardo Da Vinci

Centrum transferu technologii obróbki plastycznej

Technologia, teoria i kompozyty

Modelowa koncepcja parku technologicznego

Którędy droga?

Program income szansą dla centrum diagnostyki i terapii laserowej?

Zaczštek piekarski

Technologie Intertechnology'98

Centrum obróbek erozyjnych

Krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ochrona własności intelektualnej

Uniwersytet Tsinghua najlepsza politechnika w Chinach

Parki naukowe i technologiczne w polskiej perspektywie

Jak zdobyć grant europejski?

Możliwości finansowania badań z 5 programu ramowego

Transfer technologii z MIT

Program Phare Sci-tech II krajowy program operacyjny II

Projekt CRIT 2

Permamentne szkolenia

UNIWERSYTET TSINGHUA NAJLEPSZA POLITECHNIKA W CHINACH

Będąc doktorantem Politechniki Warszawskiej bardzo się cieszę, że mogę przybliżyć polskim przyjaciołom moją Alma Mater- Uniwersytet Tsinghua (Qinghua) , który jest najlepszym uniwersytetem technicznym w Chinach.

Uniwersytet Tsinghua powstał w 1911, tym samym roku , w którym nastąpił koniec monarchii w Chinach. Obecnie Tsinghua jest wszechstronnym uniwersytetem zajmującym się nauką, techniką, sztukami pięknymi i zarządzaniem ze szczególnym naciskiem na technikę. Pracuje tu ponad 4000 nauczycieli akademickich,, w tym 500 profesorów i 1500 asystentów profesorów. W 1990 roku studiowało tu około 14000 studentów, w tym 10000 na studiach licencjach (5-cio letnie studia), 2000 studentów na kursie magisterskim (3-letnie studia) i 800 doktorantów. Większość personelu ma mieszkania służbowe (jeśli pracują 5 lub 6 lat w Tsinghua) a wszyscy studenci mają miejsce w akademikach (jakkolwiek są to raczej małe pomieszczenia) na uniwersyteckim kampusie. Kampus zajmuje powierzchnię około 350 hektarów w północno-zachodniej części Pekinu, w pobliżu Pałacu Letniego na terenie byłych ogrodów cesarskich.

Po trudnych, zunifikowanych dla całego kraju, odbywających się co roku w czerwcu maturach, ci kandydaci (większość z nich to rocznik maturalny po szkole średniej trwającej 12 lat), którzy osiągną najlepsze wyniki (zwykle kilkunastu z różnych prowincji) mogą rozpocząć studia na kierunkach przez siebie wybranych. Od roku 1996, nowi studenci muszą płacić około 600 USD rocznie za utrzymanie i mieszkanie, jednak część studentów otrzymuje pomoc finansową poprzez stypendia (występuje tu wiele różnych form stypendiów, głównie fundowanych przez znane międzynarodowe przedsiębiorstwa) lub bankowej pożyczki na edukację. Wszyscy absolwenci mogą sobie sami zdobyć prace. Takie same reformy są przeprowadzane we wszystkich wyższych szkołach w Chinach w związku z wprowadzeniem gospodarki rynkowej.

Inną ważnym efektem reformy jest szybki wzrost przedsiębiorstw wywodzących się z uczelni, opartych głównie na osiągnięciach hi-tech. W Chinach nazywamy to " połączenie nauczania i badań z produkcją". Jako centrum zarówno nauczania jak i badań w Chinach, TSINGUA ma dziś ponad 1000 projektów badawczych. Największe, wyrosłe z uczelni przedsiębiorstwo "TongFang" sprzedało na giełdzie w ciągu dwóch lat swoje akcje i osiągnęło wspaniałe wyniki ekonomiczne.

ZHU Sheng
Doktorant Wydziału Inżynierii Produkcji P.W.


HTML Version by Piotr Rafalski