Technologie Podwójnego Zastosowania

POLLUTEC 4-7 Grudzień

LASER-OPTIK-BERLIN 2002

Trzecie Niemiecko-polskie Spotkanie

Poszukiwany Partner Do Produkcji

Kurs Językowy W Perugii

AEROTECH

I-CODE

Notatki Z Bilbao

Rola Inżyniera

Piąty Rok Programu Nowe Technologie

UNIDO - Technology Transfer Workshop

EULASNET Technologie Laserowe

Propozycje Współpracy

"e-Prawo I Ograniczenia"

Kooperacja Poprzez Spotkanie

APE 2001

Informatycy Do Monachium

Marketing Placówki Oświatowej

Udany Skok na 10 mln Euro W GROWTH

Polski Udział W Projektach 5 PR

Pomiary I Testowanie

2 Program Horyzontalny - Innowacje I MŚP

Zmiana Budżetu W Programie QoL

IST Otwarty Konkurs, Imprezy

Polska W Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Fellows For Industry

Zaproszenie Do Składania Wniosków

3 Program Horyzontalny "Human Potential"

Dołączanie Do Biegnących Projektów

Kobiety W Nauce

Konferencja "Kobiety W Naukach O Życiu"

Forum Energii I Transportu

Informacje O Badaniach Naukowych

Centrum Wspierania Biznesu

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

Niezależnie prowadzone przez Biuro Polityki Naukowej i Technicznej, Departament Handlu i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych analizy dziedzin nauki i techniki, które powinny być rozwijane charakteryzują się zbieżnością wyników. Ponadto w przeciwieństwie do dawnych tendencji, kiedy to nowoczesne technologie były rozwijane przede wszystkim do celów militarnych (także kosmicznych), a dopiero potem były przekazywane do sektora cywilnego (spin-off), obecnie coraz częściej obserwuje się, że nowe technologie pojawiają się najpierw w zapleczu cywilnym a następnie trafiają do zastosowań militarnych (spin-on).

W związku z tym warto również powołać się na wywiad byłego sekretarza Stanów Zjednoczonych Wiliama J. Perry'ego. Między innymi powiedział on, że: "W nadchodzącej dekadzie technologie najważniejsze dla obrony muszą być także przydatne dla celów cywilnych". Z jednej strony siły zbrojne powinny, kiedy tylko jest to możliwe, korzystać z istniejących technologii cywilnych, zamiast podejmować niezależne badania. Z drugiej strony, przy rozdziale funduszy na programy w dziedzinie militarnej, należy dawać pierwszeństwo projektom, które znajdą zastosowanie także poza wojskiem.

Jako przykład technologii podwójnego zastosowania Perry przytoczył modelowanie i symulacje komputerową. Jedna z takich dziedzin, która pojawiła się w ostatnich latach i już zdobywa coraz większą popularność są Micro-Elektromechaniczne Systemy (MEMS`y). Stosowane są one z powodzeniem nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, ale również w wielu wyrobach przemysłu kosmicznego, lotniczego oraz medycynie. Biorąc pod uwagę, że z jednej strony jest to dziedzina o wielkich perspektywach rozwoju i mozliwościach zastosowań, a z drugiej strony jest jeszcze bardzo mało znana, Redakcja Innowacji postanowiła, że od następnego numeru poświęci tej tematyce specjalną uwagę.

Maciej Bossak, Politechnika Warszawska


HTML Version by Piotr Rafalski